Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena przydatności wykorzystania przewodów z różnych materiałów do budowy sieci wodociagowej

Janusz Bąk

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Janusz Bąk Janusz Bąk,, Undefined Affiliation
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, przewody wodociągowe
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest ocena wykorzystania przydatności przewodów w sieciach wodociągowych. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest ocena przydatności wykorzystania przewodów z różnych materiałów do budowy sieci wodociągowej.
File
  • File: 1
    Janusz Bąk.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c58ac3eae59410683b47e56a9a860cd/
URN
urn:pw-repo:WUT9c58ac3eae59410683b47e56a9a860cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page