Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Performance upgrade methods of small two stroke engines for UAV application

Damian Bukowski

Abstract

Thesis presents considerations about propulsion for small and medium unmanned aerial vehicles. The advantages and disadvantages resulting from the use of two-stroke engine. Then several modifications of the engine are proposed. One of modifications is selected, which consists of injector installed in the scavenging channel. Then, CFD simulations of flow during scavenging process are performed by using software AVL Fire. Three simulations are performed for: model of real engine, engine with the injector in scavenging channel and for engine with the injector in scavenging channel and modified timing. At the end, all results are compared for loss of fuel.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Bukowski (FPAE) Damian Bukowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza metod poprawiających osiągi małych silników dwusuwowych w bezzałogowych statkach powietrznych
Supervisor
Paweł Mazuro (FPAE/IHE) Paweł Mazuro,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
61
Internal identifier
MEL; PD-3806
Reviewers
Paweł Mazuro (FPAE/IHE) Paweł Mazuro,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
silnik dwusuwowy, symulacja CFD, przepłukiwanie, wtrysk paliwa
Keywords in English
two stroke engine, CFD simulation, scavenging, fuel injection
Abstract in Polish
Praca przedstawia rozważania na temat napędu do małych i średnich samolotów bezzałogowych. Przedstawione są zalety i wady wynikające z wykorzystania silnika dwusuwowego. Następnie zaproponowane jest kilka modyfikacji tego silnika. Spośród których zostaje wybrana modyfikacja, polegająca na zainstalowaniu wtryskiwacza w kanale przepłukującym. Następnie przy pomocy oprogramowania AVL Fire zostają przeprowadzona symulacje CFD przepływu w trakcie przepłukiwania analizowanego silnika. Zostały zrealizowane trzy symulacje: dla rzeczywistego silnika modelarskiego, dla tego silnika z wtryskiwaczem w kanale przepłukującym oraz dla silnika z wtryskiwaczem w kanale przepłukującym i dodatkowo zmodyfikowanym rozrządem. Na zakończenie porównano wszystkie wyniki pod kątem strat paliwa.
File
  • File: 1
    1027009.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12439

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c2f47470f01416091d80d9917b96371/
URN
urn:pw-repo:WUT9c2f47470f01416091d80d9917b96371

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page