Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of schematic capture tool for lab-on-a-chip simulator

Piotr Dunin-Wąsowicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Dunin-Wąsowicz (FEIT/PE) Piotr Dunin-Wąsowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt generatora plików wejściowych do symulatora lab-on-a-chip
Supervisor
Jan Mulawka (FEIT/PE) Jan Mulawka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002167, ENSE-R.002174
Keywords in Polish
lab-on-a-chip, schemat, mif, java, swing, gui, graficzny interfejs użytkownika,apache velocity, silnik szablonów, system szablonów, apache maven2, testng, uml, unified modeling language, wolne oprogramowanie
Keywords in English
lab-on-a-chip, schematic capture, mif, java, swing, gui, graphical user interface,apache velocity, template engine, apache maven2, testng, unified modeling language, open-source
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest napisanie generatora plików wejściowych do symulatora lab-on-a-chip. Aby ten cel osiągnąć w pracy przedstawiono projekt takiego generatora. Niniejsza praca podzielona jest na osiem rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zarys problematyki związanej z zagadnieniami lab-on-a-chip. W drugim rozdziale zaprezentowano opis funkcjonalny gotowego rozwiązania. W trzecim opisano narzędzia, które mogą być pomocne przy konstrukcji urządzenia. W czwartym rozdziale przedstawiono opis rozwiązania problemu. Rozdział piąty zawiera opis procedury uruchomienia i weryfikacji aplikacji, a rozdział szósty krótkie podsumowanie. W rozdziale siódmym zawarto bibliografie, a w ósmym instrukcje instalacji programu.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9befa578d1c84f6f8f202d6a7117dc58/
URN
urn:pw-repo:WUT9befa578d1c84f6f8f202d6a7117dc58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page