Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project automation of mortar 60mm

Damian Smotryś

Abstract

The purpose of this thesis is design of automatic mortar system caliber 60mm and create appropriate automatic reload cartridge calculations. A station consisting of three main elements was created: mortar together with mechanism transporting the cartridge from the mortar to its inside, a magazine that simultaneously holds up to 6 mortar cartridges O-LM60 and an OPPO type manipulator transporting cartridges from the magazine to the mortar. For the created system, the values of manipulator pivot points for each of the six cartridges placed in the magazine and the angular angle of the mortar in the range from 45O to 80O were calculated. The next stage of thesis was the selection of appropriate elements enabling the automatic transport of mortar cartridges. Based on the created model of the automatic reloading system and selected elements, the initial technical documentation including 2 assembly drawings and 3 detailed drawings were made. The large size and weight of the station as well as the required continuous pneumatic and electric power means that the station can be used only to defend strategic objects or as stationary support of soldiers in trenches. The biggest problem when writing this thesis was choosing the right elements included in the automatic reloading system and obtaining technical documentation or a CAD model of these elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Smotryś (FPE) Damian Smotryś,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt automatyzacji moździerza 60mm
Supervisor
Olgierd Goroch (FPE/IMP) Olgierd Goroch,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Olgierd Goroch (FPE/IMP) Olgierd Goroch,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Paweł Skoczylas (FPE/IMP) Paweł Skoczylas,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
moździerz 60mm, automatyzacja, militaria, stanowisko moździerzowe, obliczenia automatyki
Keywords in English
mortar 60mm, automatization, military, mortar stand, calculations of automatization
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie układu automatyzacji moździerza kalibru 60mm oraz wykonanie stosownych obliczeń automatyki przeładowania naboju. Zostało stworzone stanowisko składające się z 3 głównych elementów: moździerza wraz z mechanizmem przenoszącym nabój znad moździerza do jego wnętrza, magazynku przechowującego jednocześnie do 6 naboi moździerzowych O-LM60 oraz manipulatora typu OPPO przenoszącego naboje z magazynu do dosyłacza moździerza. Dla stworzonego stanowiska zostały obliczone wartości zmiennych przegubowych manipulatora dla każdego z 6 nabojów umieszczonych w magazynie oraz nachylenia kątowego moździerza z zakresu od 45O do 80O. Kolejnym etapem pracy był dobór odpowiednich elementów umożliwiających automatyczny transport naboi moździerzowych. Na podstawie stworzonego modelu układu automatycznego przeładowania oraz dobranych elementów wykonana została wstępna dokumentacja techniczna. Duże rozmiary i masa stanowiska oraz wymagane ciągłe zasilanie pneumatyczne i elektryczne powoduje, że stanowisko może zostać zastosowane wyłącznie do obrony strategicznych obiektów czy też, jako stacjonarne wsparcie żołnierzy w okopach. Największym problemem podczas pisania pracy było dobranie odpowiednich elementów wchodzących w skład układu automatyzacji przeładowania oraz zdobycie dokumentacji technicznej lub też modelu CAD tych elementów.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Damian_Smotryś_1025413.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28744

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9b93576295994ae299a6c50579561faa/
URN
urn:pw-repo:WUT9b93576295994ae299a6c50579561faa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page