Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Crisis management caused by natural disasters in Poland

Paulina Anna Borkowska

Abstract

The topic of the following bachelor’s thesis is crisis management in Poland caused by natural disasters. The author discusses theory of crisis management, its features and legal regulations. Crucial part of the thesis consists of a presentation of the whole management system’s formal structure, including authorities taking part in it. Mentioned theory was expanded by risk evaluation tools and methods. The next step includes most popular natural disasters characteristics and classification. What is more, preventive measures were also discussed. All of the presented procedures are accordance with Crisis Management Center regulations. The Last, practical part of the following bachelor thesis consists in characteristics and diagnosis of the chosen city – Marki. On the basis of its Crisis Infrastructure condition, the author draws her own conclusion and recommendations for future development. The main argument was a statement that the local officials should pay more attention to prevention from flood and draught, since the author’s investigation suggests dysfunction of that area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Anna Borkowska (FASS) Paulina Anna Borkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną klęskami żywiołowymi w Polsce
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
kryzys, zarządzanie kryzysowe, klęski żywiołowe
Keywords in English
crisis, crisis management, natural disasters
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zarządzanie kryzysowe wywołane klęskami żywiołowymi w Polsce. Autorka podejmuje rozważania teoretyczne dotyczące zarządzania kryzysowego, jego istoty i zagadnień formalnych jakie się z nim wiążą. Ważnym elementem pracy jest przedstawienie struktury systemu organów i instytucji biorących udział w procesie zarządzania kryzysowego. Teoria została uzupełniona o omówienie najbardziej istotnych zagadnień związanych z metodami szacowania ryzyka i narzędzi wykorzystywanych do jego analizy. Kolejnym etapem pracy była prezentacja klasyfikacji zagrożeń naturalnych w Polsce oraz ich charakterystyka. Dodatkowo wyszczególniono szereg działań prewencyjnych w odniesieniu do wspominanych zagrożeń. Wszelkie omówione zasady i sposoby postępowania są zgodne z zaleceniami Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ostatnim etapem pracy było przeniesienie rozważań teoretycznych na grunt praktyczny. W tym celu przedstawiono charakterystykę wybranej gminy oraz znajdujących się w niej struktur Infrastruktury Krytycznej. Na tej podstawie sformułowano diagnozę i zalecenia dla zarządzania kryzysowego we wskazanej miejscowości. Główną tezą pracy było stwierdzenie, iż zarządzanie kryzysowe w gminie Marki powinno w większym stopniu uwzględniać szkody wywoływane przez powodzie i susze, gdyż przeprowadzona analiza wskazała problemy w tym zakresie.
File
  • File: 1
    Paulina Borkowska. Zarządzanie sytuacja kryzysową wywołaną klęskami żywiołowymi w Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13387

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9b4b3e8058b342f2945ef4278f1678ad/
URN
urn:pw-repo:WUT9b4b3e8058b342f2945ef4278f1678ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page