Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Diagnostics of the impulse signal from the crankshaft position sensor. The application of PSoC5LP

Leszek Kosowski

Abstract

The key device in the motorization is the engine control unit. Manufacturers of cars have different complicated systems for diagnosing its work. If we want to build a universal diagnostic system, we should focus on the basic signal, which the controller uses creating different signals, that is, the signal the crankshaft position sensor. This Thesis includes a design of system, which diagnoses a signal from the crankshaft position sensor and it is formed in one chip of type PSoC5LP. Testing the capabilities of PSoC type systems in scope of realization of this type systems is an additional the pur-pose of the work. The project required to carry out the measurements of signal from the sensor which was realized using ‘Diagnoscope KME’. In addition, using application ‘PSoC Creator’ where were selected components used in the PSoC5LP system and was written program of their action. Once programmed the PSoC5LP using ‘PSoC5LP Development Kit’ speed and EEPROM memory tests were carried out. It was found the correct operation of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Leszek Kosowski (FEIT) Leszek Kosowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Diagnostyka impulsowego sygnału z czujnika położenia wału. Zastosowanie układu PSoC5LP
Supervisor
Elżbieta Piwowarska (FEIT/MO) Elżbieta Piwowarska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
135
Internal identifier
28/I/16
Reviewers
Elżbieta Piwowarska (FEIT/MO) Elżbieta Piwowarska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Lidia Łukasiak (FEIT/MO) Lidia Łukasiak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system diagnostyczny,czujnik położenia wału
Keywords in English
universal diagnostic system,crankshaft position sensor
Abstract in Polish
Kluczowym urządzeniem w motoryzacji jest układ sterowania pracą silnika. Producenci samochodów posiadają skomplikowane systemy diagnozujące jego pracę. Chcąc zbudować uniwersalny system diagnostyczny, należy skupić się na sygnale, który służy sterownikowi do wyznaczania momentów czasowych innych sygnałów, czyli sygnału z czujnika pozycjonowania wału. Praca zawiera projekt systemu, diagnozującego sygnał z czujnika położenia wału, który jest wykonany w jednym układzie typu PSoC5LP. Sprawdzenie możliwości układów typu PSoC w zakresie realizacji systemów tego typu stanowi dodatkowy cel pracy. Projekt wymagał przeprowadzenia pomiarów sygnału z czujnika, które wykonano diagnoskopem firmy KME. Ponadto za pomocą programu „PSoC Creator” wybrano komponenty wykorzystane w układzie PSoC5LP oraz napisano program ich działania. Po zaprogramowaniu układu zestawem uruchomieniowym „PSoC5LP Development Kit” przeprowadzono testy szybkości i pamięci EEPROM. Stwierdzono poprawną pracę systemu
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa-Leszek Kosowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14055

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9b1010b159524ec8ad5521143f0f2e72/
URN
urn:pw-repo:WUT9b1010b159524ec8ad5521143f0f2e72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page