Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of the petroleum bitumen with waste polymers

Milena Cieślak

Abstract

The aim of this work was to evaluation the effect of selected waste polymers on physicochemical properties and structure of petroleum bitumen. The work consisted the theoretical and experimental part. In the theoretical part, preparation, structure and properties of petroleum and carbon bitumens and their modification were presented. In the experimental part raw materials, method and parameters of preparation of the bitum-polymer composition, study of physicochemicals properties and colloidal structure of bitum-polymer compositions were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Cieślak (FCEMP) Milena Cieślak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Modyfikacja bitumu naftowego odpadami tworzyw sztucznych
Supervisor
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
bitum naftowy, odpady polimerowe, modyfikacja, kompozycje bitumiczno-polimerowe
Keywords in English
petroleum bitumen, waste polymers, modification, bitum-polymer compositions
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena wpływu wybranych odpadów tworzyw sztucznych na właściwości fizykochemiczne i strukturę bitumu naftowego. Praca składała się z części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono otrzymywanie, budowę i właściwości bitumów naftowych i węglowych oraz ich modyfikację. W części doświadczalnej przedstawiono charakterystykę surowców, sposób i parametry sporządzania kompozycji bitumiczno-polimerowych, badania właściwości fizykochemicznych oraz ocenę budowy koloidalnej kompozycji bitumiczno-polimerowych.
File
  • File: 1
    253946_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8127

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9afdfd2c3f7d426bb87d1369c9728bcd/
URN
urn:pw-repo:WUT9afdfd2c3f7d426bb87d1369c9728bcd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page