Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tasks of the commune’s self-government in the field of social service on the example of the Social Service Center of Słupno Commune

Daria Wierzchowska

Abstract

The title is “Tasks of the commune’s self-government in the field of social service on the example of the Social Service Center of Słupno Commune”. The bachelor’s thesis includes an analysis of the national system of social service in Poland and at the local level of the Słupno commune. The first chapter presents the definitions of social policy, social service and indicates forms of benefits. Chapter two delineates the history of social service institutions in Poland since the first act in 1923. It indicates the tasks that are incumbent on local government units in Poland and the way they are financed – from the national budget and the local government budget. The last chapter focuses on beneficiaries of social service in Słupno, benefits in cash and non-cash services and how the amount of expenses from the commune budget for social service has changed in recent years. In Słupno tasks of social service are done by the Social Service Center of commune. The Center does it by paying benefits, implemented programs and supporting the local community of the commune.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daria Wierzchowska (FASS) Daria Wierzchowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
pomoc społeczna, opieka społeczna, samorząd gminny, jednostka samorządu terytorialnego, gminny ośrodek pomocy społecznej, administracja publiczna, świadczenia
Keywords in English
social service, municipal government, local government unit, social service center of commune, public administration, social benefits
Abstract in Polish
Tytułem pracy jest „Zadania samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie”. Celem pracy była analiza systemu pomocy społecznej w Polsce oraz na poziomie lokalnym gminy na przykładzie gminy Słupno. Rozdział pierwszy zawiera podstawowe definicje z zakresu pomocy społecznej oraz formy udzielanych świadczeń. W dalszej części pracy ukazana jest historia instytucji pomocy społecznej w Polsce od czasów pierwszej ustawy regulującej opiekę społeczną w 1923 roku. Wskazane zostały zadania spoczywające na poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce oraz sposób ich finansowania – z budżetu państwa oraz z środków własnych gminy. Ostatni rozdział pracy skupia się na beneficjentach pomocy społecznej w gminie Słupno, formach świadczeń i usług udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie. Przeprowadzona została również analiza wydatków z budżetu gminy na zabezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich lat. Dzięki programom realizowanym przez ośrodek oraz udzielanym świadczeniom mieszkańcy znajdują zatrudnienie, wychodzą z uzależnienia lub usamodzielniają się ekonomicznie.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_-_Daria_Wierzchowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9ae2d74d2aa1473d9c69f8d0faf2b6fb/
URN
urn:pw-repo:WUT9ae2d74d2aa1473d9c69f8d0faf2b6fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page