Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modelling of pedestrian-bike bridge KP-20 across S8 road in Zielonka for simplified dynamic analysis

Radosław Jacek Mendza

Abstract

The subject of this document is simplified dynamic analysis of double span footbridge KP-20 situated in Zielonka over S8 road. Main goal of the analysis is to calculate mode shapes and corresponding modal frequencies. Calculation results will serve as comparison parameter when considering different design options. Difference in analytical FEM models comes mainly from element type used. The two main element types used were beam and shell element. Corresponding models were created: one full beam and two different beam/shell hybrid. Next step was to discuss modelling process in Robot Structural Analysis from viewpoint of an engineer. Models where created with footbridge from concrete (comparing numerical results to field test). Next, calculations where rerun with steel and wood respectively. In every case ratio between stiffness and mass of the respective cross-section remained constant. Observed relations between stiffness-mass and modal frequency were described in conclusions. Additionally modal frequency value requirements in respect to footbridges where discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Jacek Mendza (FCE) Radosław Jacek Mendza,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Modelowanie kładki pieszo-rowerowej KP-20 przebiegającej przez trasę S8 w miejscowości Zielonka do celów uproszczonej analizy dynamicznej
Supervisor
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
68
Internal identifier
DIL-5617
Reviewers
Henryk Zobel (FCE/IRB) Henryk Zobel,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zespolona kładka dla pieszych, pomost ortotropowy, pomost drewniany, analiza dynamiczna, częstotliwości drgań własnych, postacie drgań własnych
Keywords in English
coupled bridge for pedestrian, ortotropic bridge, wooden bridge, dynamic analysis, modal analysis, mode shape
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest uproszczona analiza dynamiczna dwuprzęsłowej kładki pieszo-rowerowej KP-20 przebiegającej przez trasę S8 w miejscowości Zielonka, polegająca na wyznaczeniu częstotliwości oraz postaci jej drgań własnych. Wyniki tych obliczeń są parametrem porównawczym przy analizie różnych przyjętych modeli MES kładki oraz jej różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zróżnicowanie modeli MES polegało na zamiennym stosowaniu w tych modelach elementów belkowych oraz powłokowych. Stworzono model rusztowy oraz dwa odmienne modele rusztowo-powłokowe, a następnie przedyskutowano sposób przyjmowania różnych parametrów charakteryzujących modelowane elementy w środowisku Robot Structural Analysis z punktu widzenia inżyniera. Modele wyjściowe wykonano dla konstrukcji z płytą pomostu betonową (porównując uzyskane wyniki z udostępnionymi wynikami badań in situ). Następnie powtórzono obliczenia dla konstrukcji z płytami pomostu stalową oraz drewnianą. W każdym z analizowanych przypadków przyjmując taki sam stosunek sztywności przekroju do jego masy, porównywano parametry dynamiczne kładek. Zaobserwowane prawidłowości w relacjach sztywność-masa-częstotliwość drgań własnych zostały omówione we wnioskach. Dodatkowo odniesiono się do wymagań odnośnie wartości częstotliwości drgań własnych, które powinny spełniać kładki dla pieszych
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31071

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a9f04b3995c43e3af5cfd2bba6544c3/
URN
urn:pw-repo:WUT9a9f04b3995c43e3af5cfd2bba6544c3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page