Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design project of a railway bogie with diagonal system joining wheelsets over a bogie frame in four-axle freight wagon

Tomasz Robert Wąsowski

Abstract

Today engineers try to find new technical solutions in order to improve and modernize the infrastructure and all motor vehicles. Among others, this obviously relates to railroading which is one of the fastest growing sectors of transport in Poland. The thesis includes a description of existing bogies with articulated systems joining wheelsets. You can also read about the alternative which could cause the increase of the average speed of a bogie. Constructing such a bogie is the objective of this thesis, which is achieved in the final chapters of the thesis. The author of this engineering thesis designed the bogie throughout essential calculations and made a precise description of the project. At the end the author summed up the thesis and drew large-scale conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Robert Wąsowski (FACME) Tomasz Robert Wąsowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt konstrukcyjny wózka kolejowego z diagonalnym układem wiążącym zestawy kół poza ramą wózka czteroosiowego wagonu towarowego
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
SIMR; D-1435
Reviewers
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Układ wiążący zestawy kół poza ramą wózka, 2. Wagon towarowy, 3. Wózek dwuosiowy, 4. Stateczność pojazdu kolejowego
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach inżynierowie poszukują nowych rozwiązań technicznych w celu usprawnienia i unowocześnienia infrastruktury i wszelkich urządzeń mechanicznych. Dotyczy to między innymi kolejnictwa, które jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce. Praca zawiera opis dzisiejszych wózków z układami wiążącymi zestawy kół, a także alternatywę, która spowodowałaby, że pociągi towarowe jeździłyby szybciej. Skonstruowanie takiego wózka jest też celem tej pracy inżynierskiej, który w końcowych rozdziałach został zrealizowany. Autor niniejszej pracy inżynierskiej zaprojektował rzeczony wózek, zawarł w niej obliczenia do projektu, a także jego dokładny opis. Na koniec dokonał podsumowania i wyciągnięcia wniosków dotyczących szerszej skali rozważań.
File
  • File: 1
    Tomasz Wąsowski 237856.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11972

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a801c289ad743f1bcf787e6458498fe/
URN
urn:pw-repo:WUT9a801c289ad743f1bcf787e6458498fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page