Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the hook - trailer

Maciej Kazimierz Popielarczyk

Abstract

This paper describes the design of solutions for removable built-ins and their applications in various fields such as industry and agriculture. The first chapter of the book contains a description of the vehicle market, which, through interchangeability cabinetry are very versatile. The following section describes the types of containers hook. On the basis of the first part of the compiled project assumptions trailer hook. These assumptions were used to create a 3D model of the trailer. The fourth chapter presents simulations of the device hook mounted on a trailer. Thanks to the simulation were obtained forces during the operation. In the next section obtained were used for calculating the force of hydraulic cylinders mounted on the machine. Calculated cylinders were used as the basis for the design of the hydraulic system, along with selecting all relevant elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Kazimierz Popielarczyk (FACME) Maciej Kazimierz Popielarczyk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt przyczepy z urządzeniem hakowym
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
91
Internal identifier
SIMR; D-1462
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Transport kontenerowy, 2. Urządzenia hakowe, 3. Projekt przyczepy, 4. Układ hydrauliki siłowej
Keywords in English
1. Container Transport, 2. Hook Equipment, 3. Project of Trailer, 4. The system of hydraulics
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera opis rozwiązań konstrukcji o wymiennych zabudowach oraz ich zastosowaniach w różnych dziedzinach takich jak przemysł i rolnictwo. Pierwsza rozdział pracy zawiera opis rynku pojazdów, które poprzez wymienność zabudów są bardzo uniwersalne. W następnym rozdziale opisano rodzaje kontenerów hakowych. Na podstawie pierwszej części opracowano założenia projektu przyczepy hakowej. Założenia te posłużyły do stworzenia modelu 3D przyczepy. Czwarty rozdział przedstawia symulacje działania urządzenia hakowego zamontowanego na przyczepie. Dzięki symulacji otrzymano siły działające w czasie pracy maszyny. W kolejnym rozdziale otrzymane siły posłużyły do obliczenia siłowników hydraulicznych zamontowanych na maszynie. Obliczone siłowniki posłużyły jako podstawa do zaprojektowania układu hydraulicznego wraz z dobraniem wszystkich istotnych elementów.
File
  • File: 1
    Maciej Popielarczyk nr albumu 251582.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a7c9c3938f64fb8ba6a53f4829b7e9d/
URN
urn:pw-repo:WUT9a7c9c3938f64fb8ba6a53f4829b7e9d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page