Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the effect of selectivity of the MRM method on chromatographic profiles of plant extracts

Kinga Kaczmarczyk

Abstract

Saponins are amphiphilic biologically active substances present in large amounts in extracts of Saponaria officinalis L. Saponins consist of a polar part – glycoside moiety and a non-polar part - polycyclic aglycone. Due to the fact that they are biologically active and present in plant’s extracts used in the cosmetics and pharmaceutical industries, it is necessary to establish their structure and chemical properties. Saponins are characterized by good solubility in aqueous solutions of polar solvents, which is why they are most often separated by means of reversed-phase chromatography coupled with electrospray ionization mass spectrometry. In order to identify aglycones product ion method was applied. It allows sequential tracking of multiple daughter ions arising from selected parent ions. Obtained MS/MS spectra (containing fragmentation ions for each parent ion) were used to create the list of transmission pairs with collision energies for aglycons. It was found that the collision energy affects the selectivity of the method of multiple reaction monitoring (MRM) as well as the number of registered daughter ions. Gradient elution with higher rump of polar solvent does not affect the selectivity of the method. The identity of nine triterpene aglycons was confirmed in hydrolysates of powered macerates of Saponaria officinalis e.g. gypsogenin, mediagenic, arjunolic acids and saponarosid.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Kaczmarczyk (FC) Kinga Kaczmarczyk,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie wpływu selektywności metody MRM na profile chromatograficzne ekstraktów roślinnych
Supervisor
Katarzyna Pawlak (FC/CAC) Katarzyna Pawlak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Pawlak (FC/CAC) Katarzyna Pawlak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
selektywność, metoda monitorowania wielu reakcji, mydlnica lekarska, saponiny
Keywords in English
selectivity, multiple reaction monitoring, saponaria officinalis L,, saponins
Abstract in Polish
Saponiny to amfifilowe substancje aktywne, których jedynym powszechnie dostępnym źródłem są ekstrakty roślinne pochodzące m.in. z mydlnicy lekarskiej. Składają się z części polarnej – łańcuchów cukrowych i części niepolarnej – zbudowanego z pierścieni węglowych aglikonu. Z uwagi na to, że są one aktywne biologicznie i stanowią główny składnik ekstraktów roślinnych znajdujących zastosowanie zarówno w przemyśle kosmetycznym jak i farmaceutycznym niezbędne jest określenie zawartości i rodzaju saponin w ekstraktach roślinnych. Saponiny charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w mieszaninach polarnych rozpuszczalników z wodą, dlatego najczęściej rozdzielane są za pomocą chromatografii w odwróconym układzie faz w połączeniu ze spektrometrem mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie. W celu określenia składu ekstraktów saponin stosuje się metodę monitorowania wielu reakcji (MRM), która pozwala na sekwencyjne śledzenie wielu jonów potomnych powstałych w wyniku fragmentacji wybranych jonów macierzystych. Na podstawie widm fragmentacyjnych utworzono listę par transmisyjnych aglikonów wraz z energiami kolizji do metody MRM. Stwierdzono, że energia kolizji wpływa na selektywność metody monitorowania wielu reakcji a także na liczbę zarejestrowanych jonów potomnych. Z kolei zastosowanie elucji o krótszym gradiencie i większym skoku nie ma wpływu na selektywność metody monitorowania wielu reakcji. Stosując metodę skanowania jonów fragmentacyjnych dla wybranych jonów macierzystych potwierdzono tożsamość aglikonów triterpenowych wyekstrahowanych ze sproszkowanych maceratów mydlnicy lekarskiej i uzyskanych w wyniku hydrolizy glikozydów. W efekcie potwierdzona została tożsamość dziewięciu aglikonów, w tym gypsogeniny, kwasu medagenowego, arjunolowego i saponarozydu.
File
  • File: 1
    praca_inż.-_Kaczmarczyk_Kinga-278404_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30133

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a66361b4ca34be4afc0315d07c3af54/
URN
urn:pw-repo:WUT9a66361b4ca34be4afc0315d07c3af54

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page