Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz jej zaplecza

Bartosz Jan Dąbrowski

Abstract

Praca opisuje projekt instalacji mechanicznej wentylacji i klimatyzacji dla sali sportowej oraz zaplecza na które składa się: korytarz, szatnie, natryski i WC. Pomieszczenia są obsługiwane przez dwie niezależne centrale. Budynek zlokalizowany się w Warszawie. Dla zaplecza zaprojektowany został system wentylacji nawiewno-wywiewnej, obsługiwany przez centralę znajdującą się na dachu budynku. Centrala została wyposażona w nagrzewnicę oraz wymiennik krzyżowy zapewniający odzysk ciepła. Podczas okresu letniego instalacja ma za zadanie doprowadzenie oraz usuwanie powietrza z pomieszczeń. W projekcie rolę nawiewników pełnią zawory wentylacyjne typu LVS firmy TROX. We wszystkich pomieszczeniach zostały zainstalowane na wysokości 2,7 m. Rolę wywiewników pełnią zawory wentylacyjne typu LVS oraz kratki wentylacyjne typu TRS firmy TROX. Zawory wywiewne zainstalowane są we wszystkich pomieszczeniach na wysokości 2,7 m z kolei kratki na ścianie na wysokości 2,65 m. W projekcie w kanałach na zapleczu średnice zostały dobrane tak aby prędkości przepływającego powietrza nie przekraczały 5 m/s. Wykorzystane zostały rury okrągłe oraz prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej oraz przewody elastyczne FLEX. Na kanałach zamontowane są przepustnice mające na celu regulowanie przepływu. Na przewodach wentylacyjnych wewnątrz budynku znajduje się izolacja o grubości 40 mm z kolei na zewnątrz budynku 80 mm. W nagrzewnicy w centrali zastosowany został 20% roztwór roztwór glikolu, zabezpieczający przed zamarznięciem wody. W ramach rezerwy wydatek wentylatora nawiewnego i wywiewnego został powiększony o 10%. Centrala ma na celu jedynie ogrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimy. Powietrze nawiewane jest strumieniem izotermicznym. Zgodnie z przepisami budowlanymi, w WC wywiewanie powietrza realizowane jest poprzez osobny system wyciągowy, wyposażony w wentylator CTB umieszczony na dachu budynku. Wydatek oraz ciśnienie statyczne został zwiększony o 10%. Dla sali sportowej została zaprojektowana instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej, który jest realizowany przez niezależną centralę znajdującą się na dachu budynku. Rolę nawiewników pełnią dysze dalekiego zasięgu umieszczone pod sufitem. Powietrze wywiewane jest za pomocą 8 kratek wentylacyjnych – 4 umieszczone zostały pod trybuną a 4 nad trybuną. W centrali chłodnica freonowa oraz nagrzewnica wodna zostały dobrane na najniekorzystniejsze warunki panujące w pomieszczeniu, tzn. okres kiedy sala jest pusta a zyski od oświetlenia są minimalne.W celu uzyskania odzysku ciepła, zastosowano wymiennik obrotowy, którego zaletą jest bardzo wysoka sprawność oraz stosunkowo prosta konstrukcja. W ramach rezerwy, wydatek wentylatora nawiewnego i wywiewnego został powiększony o 10%.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Jan Dąbrowski (FEE) Bartosz Jan Dąbrowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja wentylacji i klimatyzacji, hala sportowa, centrala, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, dysze dalekiego zasięgu, kratki wentylacyjne, zawory wentylacyjne, zyski ciepła, strumień izotermiczny, przepływ powietrza góra-góra, centrala na dachu, wentylator wyciągowy,
File
  • File: 1
    Bartosz Dąbrowski - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8766

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a5661826d484f31b1cbf4a2aae8f8ab/
URN
urn:pw-repo:WUT9a5661826d484f31b1cbf4a2aae8f8ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page