Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza teoretyczna i eksperymentalna procesu suszenia ziarna kukurydzy

Cezary Radosław Rechnio

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Radosław Rechnio (FPAE) Cezary Radosław Rechnio,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
54
Internal identifier
MEL; PD-3522
Reviewers
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
suszenie, kinetyka suszenia, suszarnia z recyrkulacją zboża, modele matematyczne suszenia
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Suszenie to skomplikowany proces podczas którego zachodzi równoczesna wymiana ciepła i masy pomiędzy czynnikiem suszącym, a materiałem suszonym. W większości zastosowań w rolnictwie stosuje się suszenie konwekcyjne gorącym powietrzem lub spalinami. Czynnik suszący o niskiej wilgotności, przepływając przez złoże, podgrzewa je i zachodzi proces odparowania wilgoci z materiału. Proces suszenia ziarna przeprowadza się w celu wydłużenia oczekiwanego czasu przechowywania. Ogólnie przyjętą, graniczną wartością wilgotności ziarna kukurydzy jest 14%. Poniżej tej wartości rozwój grzybów, które mogłyby doprowadzić do zepsucia plonów jest ograniczony. Ze względu na wysokie ciepło parowania wody suszenie to proces wysoce energochłonny. Koszty suszenia stanowią największą składową część całkowitych kosztów uprawy kukurydzy przeznaczonej na ziarno, więc niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności jest ich ograniczenie. W pracy przedstawiono podstawowe informacje charakteryzujące proces suszenia oraz opis budowy i eksploatacji suszarni przewoźnej z recyrkulacją zboża z kotłem na biomasę. Na podstawie zmierzonych wartości wilgotności i temperatury zboża wyznaczono krzywe: suszenia, szybkości suszenia oraz krzywe temperaturowe. Następnie określono ogólną energochłonność procesu oraz jego sprawność. Przedstawiono modele matematyczne opisujące proces suszenia oraz porównano je z wynikami pomiarów. Zaproponowano metody, które doprowadzą do wzrostu efektywności instalacji suszącej.
File
  • File: 1
    Analiza teoretyczna i eksperymentalna procesu suszenia ziarna kukurydzy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a4ef1be0700406ca026695ee5b8ca92/
URN
urn:pw-repo:WUT9a4ef1be0700406ca026695ee5b8ca92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page