Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a bicycle road at Czluchowska Street in Warsaw

Karol Julian Szaciłło

Abstract

The aim of this thesis is to design a bicycle route at Czluchowska Street, located in the Warsaw district of Bemowo. The thesis consists of a traffic organisation project as well as a traffic light signalling project with a full technical description. The number of cyclists in Warsaw is constantly growing in order to meet their needs, it is necessary to develop cycling infrastructure and to apply newer and newer technical solutions in order to make cycling safe and comfortable. The design of the bicycle route was made in the Auto-CAD graphic program on the basis of technical documentation received from the Municipal Road Administration in Warsaw and local inspections carried out by the author of the work. The project involves connecting the existing cycling infrastructure on Lazurowa Street and Powstancow Slaskich Street by designing a cycling route on the section of Czluchowska Street. The total length of the designed road and other infrastructure for bicycles is approximately 1.2 km. The cycling route runs along the existing pavement and, together with the existing cycling routes, forms a coherent network of cycling routes. The traffic organisation project includes complete vertical and horizontal signage together with cycling safety devices. In addition, new signalling and accommodation programmes have been designed at all intersections through which the designed cycling route runs. Both projects comply with the regulations in force in the capital city of Warsaw.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Julian Szaciłło (FT) Karol Julian Szaciłło,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt drogi dla rowerów na ul. Człuchowskiej w Warszawie
Supervisor
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Przemysław Ilczuk (FT/TCTI) Przemysław Ilczuk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
droga rowerowa, rowerzyści, organizacja ruchu, Bemowo, infrastruktura rowerowa, sygnalizacja świetlna, Warszawa, Człuchowska
Keywords in English
cycling route, cyclists, traffic organisation, Bemowo, cycling infrastructure, traffic lights, Warsaw, Czluchowska.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie drogi dla rowerów na ulicy Człuchowskiej, zlokalizowanej w warszawskiej dzielnicy Bemowo. Praca składa się zarówno z projektu organizacji ruchu jak i z projektu sygnalizacji świetlnej wraz z pełnym opisem technicznym. Liczba rowerzystów w Warszawie stale rośnie, aby zaspokoić ich potrzeby konieczne jest rozbudowywanie infrastruktury rowerowej oraz stosowanie coraz to nowszych rozwiązań technicznych, aby ruch rowerowy odbywał się w sposób bezpieczny oraz komfortowy. Projekt drogi rowerowej został wykonany w programie graficznym Auto-CAD w oparciu o dokumentację techniczną otrzymaną od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz wizji lokalnych wykonanych przez autora pracy. Projekt zakłada połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej na ulicach Lazurowej i Powstańców Śląskich poprzez zaprojektowanie drogi rowerowej na odcinku ulicy Człuchowskiej. Łączna długość projektowanej drogi i pozostałej infrastruktury dla rowerów wynosi w przybliżeniu 1,2 kilometra. Droga rowerowa biegnie wzdłuż istniejącego chodnika i wspólnie z istniejącymi drogami rowerowymi, tworzy spójną sieć dróg rowerowych. Projekt organizacji ruchu zawiera kompletne oznakowanie pionowe oraz poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Dodatkowo zaprojektowano nowe programy sygnalizacji i akomodacji na wszystkich skrzyżowaniach, przez które biegnie projektowana droga rowerowa. Oba projekty są zgodne z obowiązującymi przepisami na terenie m. st. Warszawy.
File
  • File: 1
    Projekt_drogi_dla_rowerów_na_ul._Czluchowskiej_w_Warszawie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31199

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a3f785ca5f34b03ba194c92fe891a4a/
URN
urn:pw-repo:WUT9a3f785ca5f34b03ba194c92fe891a4a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page