Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Three-dimentional Environments Generator. User Interface and Rendering Support Module

Piotr Adam Gasik

Abstract

A preface of the thesis contains introduction to the programs used to render real time three dimensional terrain, and the main assumptions of the program. The second part of the thesis describes algorithms and their teorethical base. This part contains information about Perlin Noise, methods of rendering the sky in the application, brief description of Directlnput library and its usage in the program. The second part also describes the specification of manipulating the field of view with the base of the quaternion theory. The last chapter of this section describes the refraction of light at the interface between two media of different refractive indices. The third part covers the implementation. It contains the class diagram and extended manual of the program. The last part of the thesis covers summary and conclusion. It contains the estimation of the final presence of terrain in the application. This part also tells about possIble further developpment of the program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Adam Gasik (FEIT/ICS) Piotr Adam Gasik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Generator scenerii trójwymiarowych
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001113
Keywords in Polish
DirecX, MFC, niebo, Directinput
Keywords in English
DirecX, MFC, sky, DirectInput
Abstract in Polish
Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie do problematyki generowaniu terenu. Część ta zawiera również założenia pracy oraz jej plan. W drugiej części pracy znajduje się opis zastosowanych algorytmów oraz ich teoretyczne podstawy. Część ta opisuje pojęcie “szumu Perlina”, sposoby wizualizacji nieboskłonu wykorzystane w aplikacji, krótki opis biblioteki Oirectlnput i sposób jej wykorzystania w programie. Druga część pracy zawiera opis sposobu manipulowania polem widzenia obserwatora, wraz z podstawami teorii kwaternionów. Ostatni rozdział tej części poświęcony jest problematyce efektu załamania światła na styku dwóch powierzchni o różnym współczynniku załamania. Trzecia część pracy poświęcona jest implementacji aplikacji. Zawiera ona diagram klas oraz rozszerzoną instrukcję obsługi programu. Ostatnia część pracy zawiem podsumowanie, wnioski oraz ocenę końcowego wyglądu terenu w aplikacji. Część ta zawiem również ewentualne możliwości rozwoju aplikacji dodatkowe efekty i funkcjonalności.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99f021a43c754ae3b9bf314b64c4c4ab/
URN
urn:pw-repo:WUT99f021a43c754ae3b9bf314b64c4c4ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page