Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the heat pump used for warming up a detached house

Marek Dumiński

Abstract

This elaboration presents plan of a heat pump cooperated with central heating system for a detached house. First step of this research was to execute energy and flow calculations. Secondly, it analyzes the influence of the operating medium ( ammonia, R 134a) on the effectiveness of the heat pump. It also tests the impact of the minimal temperature difference inside condenser and evaporator on the mechanical energy consumed by the compressor. Furtherly, using HTRI, and choose geometrical parameters of devices. program there were performed thermal flow computations of a condenser and evaporator. The last stage was to select proper shut valve from corporate catalogues.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Dumiński (FCEMP) Marek Dumiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt pompy ciepła do ogrzewania domku jednorodzinnego
Supervisor
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Pompa ciepła, skraplacz, parownik, zawór dławiący, sprężarka śrubowa
Keywords in English
heat pump, condenser, evaporator, thermal flow computations, compressor helical
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono projekt pompy ciepła współpracujący z układem centralnego ogrzewania dla domku jednorodzinnego. Wykonano wielowariantowe obliczenia energetyczne, i przepływowe układu. Analizowano wpływ rodzaju czynnika roboczego (amoniak, R134 a) na efektywność cieplną pompy. Ponadto analizowano wpływ wartości minimalnej różnicy temperatur w skraplaczu i parowniku, na wielkość energii mechanicznej zużywanej przez sprężarkę. Wykonano obliczenia cieplno-przepływowe skraplacza i parownika przy użyciu programu HTRI, a następnie dobrano wymiary geometryczne aparatów. Ponadto dobrano zawór dławiący wykorzystując katalogi firmowe.
File
  • File: 1
    279592_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30060

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99bbce998f294b5da972b524b34708f4/
URN
urn:pw-repo:WUT99bbce998f294b5da972b524b34708f4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page