Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the impact of ambient temperature on fuel consumption in cars with a compression-ignition engines

Maciej Zbojna

Abstract

The thesis presents an analysis of the impact of ambient temperature on fuel consumption of cars with compression-ignition engines. Current knowledge concerning factors affecting fuel consumption of cars was systematized. The impact of thermal state of engine on fuel consumption was described and the problem of engine cold start along with the ways to reduce its negative effects were presented, basing on numerous examples taken from the literature. The results of the tests on operational fuel consumption of passenger car Chevrolet Cruze in the driving cycle FTP-72 conducted on chassis dynamometer at different ambient temperatures were analyzed. The engine warm-up process was investigated using passenger car Mazda 6 in on-road conditions, taking into account the use of a cold-start assisting device. It was found that the ambient temperature has a significant impact on both the time of engine warm-up, as well as operational fuel consumption.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Zbojna (FACME) Maciej Zbojna,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wpływu temperatury otoczenia na eksploatacyjne zużycie paliwa przez samochody z silnikami o zaplonie samoczynnym
Supervisor
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-04-2016
Issue date (year)
2016
Pages
61
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Silnik o zapłonie samoczynnym, 2. Zimny rozruch silnika, 3. Eksploatacyjne zużycie paliwa, 4. Stan cieplny silnika
Keywords in English
1. Compression-ignition engine, 2. Cold start, 3. Fuel consumption, 4.Engine thermal state
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury otoczenia na eksploatacyjne zużycie paliwa przez samochody z silnikami o zapłonie samoczynnym. Usystematyzowano wiedzę dotyczącą czynników wpływających na zużycie paliwa przez samochody. Na podstawie licznych przykładów zaczerpniętych z literatury opisano zagadnienie wpływu stanu cieplnego silnika na zużycie paliwa, a także przedstawiono problem zimnego rozruchu silnika i sposoby ograniczania jego negatywnych skutków. Dokonano analizy wyników badań eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadzonych z zastosowaniem samochodu osobowego Chevrolet Cruze w warunkach testu jezdnego FTP-72 na hamowni podwoziowej w różnych temperaturach otoczenia. Przedstawiono wyniki badań procesu nagrzewania się silnika samochodu osobowego Mazda 6 w warunkach drogowych, uwzględniając zastosowanie dodatkowego urządzenia wspomagającego zimny rozruch silnika. Stwierdzono, że temperatura otoczenia ma znaczący wpływ zarówno na czas nagrzewania się silnika, jak i eksploatacyjne zużycie paliwa.
File
  • File: 1
    Praca inzynierska - Maciej Zbojna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11148

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT999c500d3c0f40cc9eb26e9e74a2c1eb/
URN
urn:pw-repo:WUT999c500d3c0f40cc9eb26e9e74a2c1eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page