Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

piGEOn — system wymiany informacji geograficznych dla urządzeń mobilnych

Michał Przychodzeń

Abstract

The subject of thesis is to project the distributed system, that allows users to exchange geographical data, such as Points of ĺnterest. The mobile application is designed for devices with Windows Mobile operating system. The POIs are added by users in the real time, and they can be removed when they are no more valid. In the introduction there is a brief description of the mobile techno’ogy and GPS. The next chapter shows the project of the system, the requirements, database model, problems and their solves. In the implementation chapter there are shown the most interesting parts of the system, such as merging map images or merging and removing POIs in database. In the end there are a few words about other possibilities of use of created system.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Przychodzeń (WEiTI/II) Michał Przychodzeń Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
piGEOn — system wymiany informacji geograficznych dla urządzeń mobilnych
Promotor
Piotr Gawrysiak (WEiTI/II) Piotr Gawrysiak Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2009
Słowa kluczowe w języku polskim
technologie mobilne, UPS, Windows Mobile, NET CE, Google Maps, POI, łączenie map
Słowa kluczowe w języku angielskim
mobile technologies, UPS, Windows Mobile, .NET CE, Google Maps, POI, map merging
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest projekt rozproszonego systemu wymiany informacji geograficznych, opartego o urzâdzenia przenośne z systemem Windows Mobile. Główne informacje jakie ą przechowywane i udostępniane przez system to dane dotyczące Punktów użyteczności publicznej POI. Punkty dodawane â przez użytkowników w czasie rzeczywistym, mają określonâ trwałość i mogą zostać usunięte na podstawie negatywnych ocen. Wprowadzenie zawiera podstawowe informacje na temat systemów mobilnych i zasad ich projektowania, a także na temat UPS. Kolejny rozdziały przedstawia projekt systemu, z wyszczególnieniem wymagań jakie musi on spełniać, projektem bazy danych, a także opisem problemów i ich rozwiazań. W rozdziale dotyczącym implementacji zostały szczegółowo omówione najbardziej interesuj twe fragmenty systemu, realizacja scalania i usuwania punktów, łączenie map i zarządzanie nimi przy ograniczonych zasobach urządzenia. Na koniec przedstawiono inne możliwości wykorzystania stworzonej aplikacji.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9993fce507b94b88a13c660f58f41644/
URN
urn:pw-repo:WUT9993fce507b94b88a13c660f58f41644

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony