Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

piGEOn — geographical data exchange system for mobile devices

Michał Przychodzeń

Abstract

The subject of thesis is to project the distributed system, that allows users to exchange geographical data, such as Points of ĺnterest. The mobile application is designed for devices with Windows Mobile operating system. The POIs are added by users in the real time, and they can be removed when they are no more valid. In the introduction there is a brief description of the mobile techno’ogy and GPS. The next chapter shows the project of the system, the requirements, database model, problems and their solves. In the implementation chapter there are shown the most interesting parts of the system, such as merging map images or merging and removing POIs in database. In the end there are a few words about other possibilities of use of created system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Przychodzeń (FEIT/ICS) Michał Przychodzeń,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
piGEOn — system wymiany informacji geograficznych dla urządzeń mobilnych
Supervisor
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
technologie mobilne, UPS, Windows Mobile, NET CE, Google Maps, POI, łączenie map
Keywords in English
mobile technologies, UPS, Windows Mobile, .NET CE, Google Maps, POI, map merging
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt rozproszonego systemu wymiany informacji geograficznych, opartego o urzâdzenia przenośne z systemem Windows Mobile. Główne informacje jakie ą przechowywane i udostępniane przez system to dane dotyczące Punktów użyteczności publicznej POI. Punkty dodawane â przez użytkowników w czasie rzeczywistym, mają określonâ trwałość i mogą zostać usunięte na podstawie negatywnych ocen. Wprowadzenie zawiera podstawowe informacje na temat systemów mobilnych i zasad ich projektowania, a także na temat UPS. Kolejny rozdziały przedstawia projekt systemu, z wyszczególnieniem wymagań jakie musi on spełniać, projektem bazy danych, a także opisem problemów i ich rozwiazań. W rozdziale dotyczącym implementacji zostały szczegółowo omówione najbardziej interesuj twe fragmenty systemu, realizacja scalania i usuwania punktów, łączenie map i zarządzanie nimi przy ograniczonych zasobach urządzenia. Na koniec przedstawiono inne możliwości wykorzystania stworzonej aplikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9993fce507b94b88a13c660f58f41644/
URN
urn:pw-repo:WUT9993fce507b94b88a13c660f58f41644

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard