Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creation of industrial data integration system from different production sockets in Industry 4.0 standard

Tomasz Skiba

Abstract

The purpose of thesis was to design applications, allowing integration of industry data from different production sockets in Industry 4.0 standard. System contains Host and Admin applications and Database system. Data of various formats are downloaded automatically from the directory indicated by the user and processed by the Host application and then sent to the database in the form of database records. The Admin application allows reading data from the database. The user can create text lists from various measurements and export them to text files for further processing. Data filtering methods allow you to quickly find the desired records. Graphical interpretation of data in the form of graphs allows for a visual analysis of the measurement process. The application system is created for industry nests with a computer with Windows 7 and a JRE environment installed in minimum 8th version of JRE. This system is a link between OT (Operation Technology) structures and IT (Information Technology), by improving the flow of measurement information in the unit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Skiba (FPE) Tomasz Skiba,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Budowa systemu integracji danych przemysłowych z różnych gniazd produkcyjnych w standardzie Industry 4.0
Supervisor
Piotr Czyżewski (FPE/IoMP) Piotr Czyżewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Czyżewski (FPE/IoMP) Piotr Czyżewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Sławomir Świłło (FPE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Przemysł 4.0, Internet rzeczy, internet usług, Java, Windows, program, programy, aplikacja, aplikacje, system, baza danych, bazy danych, SQL, XAMPP, dane, pomiar, pomiary, akwizycja
Keywords in English
Industry 4.0, Internet of Things, IoT, Internet of Services, IoS, Operation Technology, Information Technology, IT, OT, Java, Windows, program, programs, application, applications, system, database, SQL, XAMPP, data, measurement, measurements, acquisition
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie aplikacji, pozwalających na integrację danych przemysłowych z różnych gniazd produkcyjnych w standardzie Industry 4.0. System składa się z aplikacji Host, Admin oraz systemu bazodanowego. Dane różnego formatu pobierane są w sposób automatyczny ze wskazanego przez użytkownika katalogu oraz przetwarzane są przez aplikację Host a następnie wysyłane są do bazy danych. Aplikacja Admin pozwala na odczyt danych z bazy. Użytkownik może tworzyć zestawienia tekstowe z różnych pomiarów oraz eksportować je do plików tekstowych do dalszej obróbki danych. Metody filtrowania danych umożliwiają szybkie znalezienie żądanych rekordów. Graficzna interpretacja danych w postaci wykresów pozwana na wizualną analizę przebiegu pomiaru. System aplikacji stworzony jest na stanowiska, przy których znajduje się komputer z zainstalowanym systemem Windows 7 oraz środowiskiem JRE w wersji co najmniej 8. System ten jest łącznikiem pomiędzy strukturami OT (Operation Technology) a IT (Information Technology), poprzez poprawienie przepływu informacji pomiarowych w jednostce.
File
  • File: 1
    20190414_Praca_dypolomowa_po_zmianie_znaczników.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33351

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99512dcf8b3541f3a61b826020dc40e8/
URN
urn:pw-repo:WUT99512dcf8b3541f3a61b826020dc40e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page