Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cyfrowa rejestracja obrazów - prezentacja multimedialna

Agnieszka Maria Biegun

Abstract

This thesis describes the principle of operation of digital image registration systems, the basics of geometrical optics and basics of digital signal processing. This thesis contains the most important information regarding the image acquisition. The history and the principle of operation of digital still camera was briefly described. Showing how electronic detectors used in digital still camera are working was the main purpose of this thesis. Under this thesis has been done presentation in a form of interactive animation. In this part of work I used programs: 3ds Max and Adobe Flash. These animations are mainly focused on showing the differences in the operation of CCD and CMOS sensors. Due to the complexity of the issue, have not been described all possible aspects of the topic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Maria Biegun Agnieszka Maria Biegun,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa (Elektronics & Computer Engieeniering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
103
Internal identifier
01/I/16
Keywords in Polish
matryca CCD, matryca CMOS, Foveon X3, piksel, element światłoczuły, filtr Bayera, obiektyw, migawka, optyka geometryczna, JPEG, TIF, RAW, algorytm demozaikowania
Keywords in English
CCD device, CMOS device, Foveon X3, pixel, image sensor, Bayer filter, lens, shutter, geometrical optics, JPEG, TIF, RAW, demosaicing algorithm.
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje zasadę działania cyfrowych systemów rejestracji obrazu, podstaw optyki geometrycznej oraz podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów. W pracy zawarto najważniejsze informacje dotyczące akwizycji zdjęcia. Opisano krótko historię aparatu oraz jego zasadę działania. Głównym celem pracy było dokładne opracowanie zasady działania elektronicznych detektorów występujących w aparatach cyfrowych. W ramach pracy została wykonana prezentacja multimedialna w formie animacji interaktywnej, przy wykorzystaniu programów 3ds Max oraz Adobe Flash. W części praktycznej pracy inżynierskiej głównie skupiłam się na ukazaniu różnic w działaniu matryc CCD i CMOS. Ze względu na złożoność zagadnienia, nie zostały opracowane wszystkie możliwe aspekty tematu.
File
  • File: 1
    BiegunA.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT994708c13796408b8fe729364e283d4b/
URN
urn:pw-repo:WUT994708c13796408b8fe729364e283d4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page