Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Recovery system project for the "CanSat Launcher" rocket

Jan Piotr Kierski

Abstract

The main goal of the Rocket Section, designated a few months ago, is the organization of the first polish CanSats’ competition, directed to science enthusiasts, college and university students and to scientists. To achieve this goal, a new “CanSat Launcher” rocket is designed, based on the previous constructions of the Rocket Section. The topic of this engineer’s diploma thesis is the recovery system project, being a part of this rocket. The main function of the recovery system is to assure a safe landing of the rocket, after it has realized its mission. Because of the possessed know-how, technological possibilities and other limitations a decision was made to use a parachute recovery system. In the chapter 3 are described the existing design solutions, frequently used in the parachute recovery systems. Each of them has been analyzed in order to be utilized in the “CanSat Launcher” rocket. The analysis contains the parachute opening moment, the parachute system location in the rocket, the extraction mode and the parachutes quantity and shapes. Basing on the chosen solutions, a mission profile and the parachute deployment sequences has been created. In the chapter 4, all the parts of the recovery system project are presented: the main and the drogue parachutes, the engine separation module, the deployment bags, the parachutes mount and extraction mechanisms, the parachutes compartment and the external parts, assembling all the recovery system with itself and with the rest of the rocket. In the chapter 5, the calculations concerning the flight mechanics, the strength analysis and the aerodynamics has been made. The parachutes sizes, masses and volumes, as well as the forces and the stresses occurring in the system elements during the parachutes extraction and deployment has been calculated. In the chapter 6 are described the tests, that has been made to obtain reliable data about some of the recovery system elements. The strength of the parachute canopy material, the sewing of the bearing tapes and the parachute extraction mechanism has been experimentally verified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Piotr Kierski (FPAE) Jan Piotr Kierski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt systemu odzysku rakiety CanSat Launcher
Supervisor
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
67
Internal identifier
MEL; PD-3527
Reviewers
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
system odzysku, spadochron, rakieta, CanSat
Keywords in English
recovery system, rocket, parachute
Abstract in Polish
Głównym celem Sekcji Rakietowej, wyznaczonym kilka lat temu, jest zorganizowanie polskiego konkursu eksperymentów typu CanSat, skierowanego do pasjonatów nauki, uczniów szkół średnich, studentów oraz pracowników naukowych. W tym celu, w oparciu o dotychczasowe konstrukcje Sekcji Rakietowej, projektowana jest rakieta CanSat Launcher. Tematem niniejszej pracy jest projekt systemu odzysku, będącego częścią rakiety. Jego podstawową funkcją jest bezpieczne sprowadzenie rakiety na ziemię, po tym, gdy wykona swoje zadanie. Ze względu na stan posiadanej wiedzy, technologii oraz inne ograniczenia zdecydowano się na użycie spadochronowego systemu odzysku. W rozdziale 3 opisane są istniejące rozwiązania konstrukcyjne używane przy spadochronowych systemach odzysku. Każde z nich przeanalizowano pod kątem użycia w rakiecie CanSat Launcher. Zakres analizy obejmuje moment otwarcia spadochronu, umiejscowienie systemu odzysku w rakiecie, sposób wyzwalania oraz ilość i rodzaj spadochronów. W oparciu o wybrane rozwiązanie stworzony został profil misji rakiety oraz sekwencje otwarcia spadochronów. W rozdziale 4 przedstawiono projekty poszczególnych elementów systemu: spadochronu głównego, spadochronu spowalniającego, systemu oddzielania silnika, toreb ochronnych, elementów mocujących oraz wyzwalających spadochrony, zasobnika oraz elementów zewnętrznych, mających na celu połączenie systemu odzysku z resztą rakiety. W rozdziale 5 wykonano obliczenia dotyczące systemu w zakresie mechaniki, wytrzymałości i aerodynamiki. Obliczone zostały wymiary, masy i objętości spadochronów, siły występujące w układzie w momencie wyrzucenia i otwarcia spadochronów oraz naprężenia w poszczególnych elementach systemu. W rozdziale 6 opisano testy, jakie zostały przeprowadzone w celu uzyskania wiarygodnych danych odnośnie niektórych elementów systemu. Sprawdzona została wytrzymałość posiadanej tkaniny spadochronowej, wytrzymałość połączeń szytych taśm nośnych spadochronów oraz poprawność działania układu wyzwalającego spadochron główny.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9046

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT992c76e108be411ea2ebcc106a62197a/
URN
urn:pw-repo:WUT992c76e108be411ea2ebcc106a62197a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page