Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Endurance and metrological tests of selected 3D printed openwork structures made of PLA polymer by FDM method

Michał Ufnal

Abstract

The work presents methods of modeling and 3D printing of openwork structures made of PLA, whose geometrical parameters are consistent with the guidelines for cellular scaffolds by using the FDM method. Exact measurements of selected dimensions were carried out. Afterwards, endurance tests were conducted - static uniaxial compression with several selected speeds. The compression results are presented in the form of standard charts with the so-called hysteresis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Ufnal (FACME) Michał Ufnal,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania wytrzymałościowe i metrologiczne wybranych struktur ażurowych wytwarzanych drukiem 3D z polimeru PLA metodą FDM
Supervisor
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2104
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Parafiniak (FACME/IMDF) Maciej Parafiniak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. PLA2. Struktura ażurowa3. FDM4. Statyczne ściskanie5. Rusztowania komórkowe
Keywords in English
1. PLA2. Openwork structure3. FDM method4. Static compression5. Scaffolds
Abstract in Polish
W ramach pracy przedstawiono sposoby modelowania i wytwarzania drukiem 3D,metodą FDM, struktury ażurowe z polimeru PLA, których parametry geometryczne są zgodne z wytycznymi dla rusztowań komórkowych, tzw. scafoldów. Przeprowadzono dokładne pomiary wybranych wymiarów. Następnie przeprowadzono badania wytrzymałościowe – statyczne ściskanie jednoosiowe z kilkoma wybranymi prędkościami. Wyniki ściskania przedstawiono w postaci standardowych wykresów z krzywą tzw. histerez.
File
  • File: 1
    dyplom_1026497.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30777

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT98c0a429c69d47f99c4389964d1e6ca1/
URN
urn:pw-repo:WUT98c0a429c69d47f99c4389964d1e6ca1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page