Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the energy-efficient office building

Jolanta Joanna Piotrowska

Abstract

Engineering thesis’ topic is „ the design of the energy-efficient office building”. The purpose of the work was to design the office building with taking into account the current requirements for energy savings. The building was designed as two-storey with reinforced concrete construction. In the functional layout there were predicted office spaces, conference room, reception and sanitary facilities. In the thesis there was included juxtaposition of loads which have influence on construction i.e.: permanent , operational and climate loads. The static-strength calculations for selected elements of the building’s construction were made just like: between storeys ceilling, two-flight stairs, reinforced concrete substring, column and stepwise pad foundation. For static calculations of these elements the computer program „Soldis Designer” was used. Furthermore the dimensioning was made according to current standards . Basing on the calculations the construction and architectural drawings were made, completing the vision of the planned office building. Additionally certificate of building’ energy properties attesting to its energy efficiency has been prepared.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jolanta Joanna Piotrowska (FCEMP) Jolanta Joanna Piotrowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt energooszczędnego budynku biurowego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek biurowy, strop międzykondygnacyjny, stropodach, schody żelbetowe, podciąg żelbetowy, świadectwo energetyczne.
Keywords in English
office building, between storeys ceilling, flat roof, reinforced concrete stairs, reinforced concrete substring, energy certificate.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest „Projekt energooszczędnego budynku biurowego”. Celem pracy było zaprojektowanie budynku biurowego z uwzględnieniem obecnych wymagań dotyczących oszczędności energii. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej. W układzie funkcjonalnym przewidziano pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną, recepcję oraz węzły sanitarne. W pracy zestawiono obciążenia działające na konstrukcję tj. obciążenia stałe, obciążenie użytkowe oraz obciążenia klimatyczne. Wykonano obliczenia statycznowytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcji budynku takich jak: strop międzykondygnacyjny, schody dwubiegowe, podciąg żelbetowy, słup oraz stopa schodkowa. Do obliczeń statycznych tych elementów wykorzystano program komputerowy Soldis Projektant. Dla elementów wykonano ich wymiarowanie zgodne z obowiązującymi normami. Na podstawie obliczeń sporządzono rysunki konstrukcyjne i architektoniczne dopełniające wizję projektowanego biurowca. Dodatkowo sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej budynku potwierdzające jego energooszczędność.
File
  • File: 1
    235989_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 1728

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT98ba4779ba7e48bcac0aa5d280d4290e/
URN
urn:pw-repo:WUT98ba4779ba7e48bcac0aa5d280d4290e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page