Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Praktyka partycypacji publicznej w Polsce, na przykładzie gminy Józefów

Dorota Danuta Niemczyńska

Abstract

In my work I contains the most important information about participation. I am describing by what actions we can participate, what are the models and techniques of participation. In the first chapter of my thesis I am describing the different types of participation. I split into social participation, public participation and the participation of an individual. Then I focus specifically on public participation. At the end of the first chapter I describe four models of public participation. In the second chapter I describe techniques and methods of action by which we can participate. Thanks to these techniques authority may either inform us about their planned decisions, or we can communicate with her passing govern our opinion, then we have two-way communication, or the authority may allow us to fully make decisions in a certain area. In the third chapter I present my community Józefów. Then I describe the various actions that have been taken at each of the three stages of participation in the municipality of Józefów. Also present at the end of the visions of the tools that I think I would have added to the functioning of the municipality of Józefów.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Dorota Danuta Niemczyńska (WAiNS) Dorota Danuta Niemczyńska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Praktyka partycypacji publicznej w Polsce, na przykładzie gminy Józefów
Promotor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Kinga Pawłowska (WAiNS/ZNAiBA) Kinga Pawłowska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
partycypacja, partycypacja publiczna, informowanie, konsultowanie, delegowanie, Józefów.
Słowa kluczowe w języku angielskim
participation, public participation, informing, consultation, delegation, Józefów
Streszczenie w języku polskim
W mojej pracy zawieram najważniejsze informacje o partycypacji. Opisuję poprzez jakie działania możemy partycypować, jakie są modele i techniki partycypacji. W pierwszym rozdziale swojej pracy opisuję poszczególne rodzaje partycypacji społecznej. Z podziałem na partycypację społeczną, partycypację publiczną oraz partycypację indywidualną. Następnie skupiam się szczegółowo na partycypacji publicznej. Na sam koniec pierwszego rozdziału opisuję cztery modele partycypacji publicznej. W drugim rozdziale opisuję techniki i metod działań przy pomocy których możemy partycypować. Dzięki tym technikom władza może nas albo informować o swoich planowanych decyzjach, albo możemy się z nią komunikować przekazując rządzącym swoją opinię, wtedy mamy komunikację dwustronną, albo władza może pozostawić nam całkowicie podejmowanie decyzji w pewnej dziedzinie. W trzecim rozdziale przedstawiam moją gminę Józefów. Następnie opisuję poszczególne działania jakie zostały podjęte na każdym z trzech etapów partycypacji w gminie Józefów. Przedstawiam również na koniec wizje tego jakie narzędzia moim zdaniem dodała bym do funkcjonowania Józefowa.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Niemczyńska-Dorota-Formy-partycypacji-publicznej-na-przykładzie-gminy-Józefów..pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13328

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT989b68a3e9e74ff28376d7c406b4d874/
URN
urn:pw-repo:WUT989b68a3e9e74ff28376d7c406b4d874

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony