Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Forms of public participation on the example of municipality of Józefów

Dorota Danuta Niemczyńska

Abstract

In my work I contains the most important information about participation. I am describing by what actions we can participate, what are the models and techniques of participation. In the first chapter of my thesis I am describing the different types of participation. I split into social participation, public participation and the participation of an individual. Then I focus specifically on public participation. At the end of the first chapter I describe four models of public participation. In the second chapter I describe techniques and methods of action by which we can participate. Thanks to these techniques authority may either inform us about their planned decisions, or we can communicate with her passing govern our opinion, then we have two-way communication, or the authority may allow us to fully make decisions in a certain area. In the third chapter I present my community Józefów. Then I describe the various actions that have been taken at each of the three stages of participation in the municipality of Józefów. Also present at the end of the visions of the tools that I think I would have added to the functioning of the municipality of Józefów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dorota Danuta Niemczyńska (FASS) Dorota Danuta Niemczyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Praktyka partycypacji publicznej w Polsce, na przykładzie gminy Józefów
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
partycypacja, partycypacja publiczna, informowanie, konsultowanie, delegowanie, Józefów.
Keywords in English
participation, public participation, informing, consultation, delegation, Józefów
Abstract in Polish
W mojej pracy zawieram najważniejsze informacje o partycypacji. Opisuję poprzez jakie działania możemy partycypować, jakie są modele i techniki partycypacji. W pierwszym rozdziale swojej pracy opisuję poszczególne rodzaje partycypacji społecznej. Z podziałem na partycypację społeczną, partycypację publiczną oraz partycypację indywidualną. Następnie skupiam się szczegółowo na partycypacji publicznej. Na sam koniec pierwszego rozdziału opisuję cztery modele partycypacji publicznej. W drugim rozdziale opisuję techniki i metod działań przy pomocy których możemy partycypować. Dzięki tym technikom władza może nas albo informować o swoich planowanych decyzjach, albo możemy się z nią komunikować przekazując rządzącym swoją opinię, wtedy mamy komunikację dwustronną, albo władza może pozostawić nam całkowicie podejmowanie decyzji w pewnej dziedzinie. W trzecim rozdziale przedstawiam moją gminę Józefów. Następnie opisuję poszczególne działania jakie zostały podjęte na każdym z trzech etapów partycypacji w gminie Józefów. Przedstawiam również na koniec wizje tego jakie narzędzia moim zdaniem dodała bym do funkcjonowania Józefowa.
File
  • File: 1
    Niemczyńska-Dorota-Formy-partycypacji-publicznej-na-przykładzie-gminy-Józefów..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT989b68a3e9e74ff28376d7c406b4d874/
URN
urn:pw-repo:WUT989b68a3e9e74ff28376d7c406b4d874

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page