Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza i ocena wybranych technologii renowacji przewodów wodociągowych

Barbara Teresa Walczak

Abstract

Wśród metod odnowy układów sieciowych, w Polsce szeroko jest stosowana renowacja, jednakże głównie w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych. Sieci wodociągowe są odnawiane przede wszystkim w sposób tradycyjny, techniką wymiany wykopowej. Jednocześnie wiadomo, że istnienie duże zapotrzebowanie na renowację tych sieci. Techniki renowacyjne są bardzo efektywne i już szeroko stosowane na świecie. Mimo, iż są to najstarsze metody odnowy układów sieciowych nadal się rozwijają, czego dowodem są nowe rozwiązania pojawiające się na rynku. Stąd też w głównej części pracy podjęto próbę aktualnego przeglądu metod renowacji dedykowanych przewodom wodociągowym z uwzględnieniem najnowszych technologii. Na podstawie studiów literaturowych w tym, również materiałów firmowych przygotowano autorską klasyfikację metod renowacji sieci wodociągowych, według której następnie scharakteryzowano reprezentatywne metody z podstawowych grup wraz z przykładami ich wdrożenia w polskich wodociągach. Nowymi elementami charakterystyki metod są opisy stosowanych materiałów i ograniczenia w ich stosowaniu. Charakterystykę metod renowacji poprzedzono ogólnym przeglądem stanu rozwoju sieci wodociągowych w Polsce, zwracając przy tym uwagę na awaryjność i dotychczasowy zakres odnowy tych sieci. Tę część pracy kończy analiza porównawcza i próba oceny wybranych metod renowacji sieci wodociągowych. Do oceny zastosowano metodę ekspercką, w której uwzględniono 14 kryteriów wraz z przypisanymi im wagami. W wyniku przeprowadzonej oceny wyróżniono metody z zastosowaniem wykładzin z zaprawy cementowej i wykładzin z żywicy polimocznikowej. W drugiej części pracy zilustrowano efekty renowacji sieci wodociągowej w wybranym mieście.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Teresa Walczak (FEE) Barbara Teresa Walczak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Ways (FEE/DWSWT) Maciej Ways,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
sieci wodociągowe, renowacja, technologie renowacji, odnowa, wykładzina natryskiwana, czyszczenie przewodów, klasyfikacja metod renowacji, przewody wodociągowe
File
  • File: 1
    Walczak Barbara, Analiza i ocena wybranych technologii renowacji przewodów wodociągowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13667

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT989281cfcf1246e48b19f7b20d7135b5/
URN
urn:pw-repo:WUT989281cfcf1246e48b19f7b20d7135b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page