Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Operating System VxWorks As an Example of Rtos - Didactic Usage for Teaching Embedded Systems

Adam Wujek

Abstract

The aim of the thesis was to create an educational kit In the fonn of 4 laboratory exercises and a pro ject for the Embedded Systems course. The real time operating system VxWorks versIon 6.7, which was created by the WinciRiver company, has been selected as the basis. The main purpose of the laboratory exercises was to familiarize with the system and practice various ways of inter-processor communication, synchronization and specific mechanisms available In that system. First two exercises contain manuał for self-tuition with additional, supplementary tutorial con cerning both operating system and tools provided. The third and fourth laboratory exercises include an application template that should be filled during practical lecture. tie project’s aim is to solve and implement more significant issnea The educational kit was elaborated for the VmWarc virtual machine, however alter some minor modifications the laboratory exercises can be conducted on hardware.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Wujek (FEIT/ICS) Adam Wujek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System Operacyjny VxWorks jako przykład RTOS - wykorzystanie dydaktyczne dla nauczania systemów wbudowanych
Supervisor
Henryk Dobrowolski (FEIT/ICS) Henryk Dobrowolski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001132
Keywords in Polish
VxWorks, Workbench, System operacyjny czasu rzeczywistego, RTOS, systemy wbudowane, zestaw ćwiczeń laboratoryjnych
Keywords in English
VxWorks, Workbench, Real-Time Operating System. RTOS, Embedded Systems, laboratory kit
Abstract in Polish
Tematem pracy było stworzenie zestawu edukacyjnego w postaci czterech ćwlczetí laboratoryj nych oraz projektu do przedmiotu Systemy Wbudowana Jako podstawa został wybrany stworzony przez firmę Wi7ndRĺver system operacyjny czasu rzeczywistego VxWorks w wersji 6.7. Głównym ce lem laboratoriów jest zapoznanie się z systemem. oraz przećwiczenie różnych sposobów komunikacji międşprocesorowej. synchronizacji oraz specyficznych mechanizmów dostępnych w systemie. Pierwsze dwa ćwiczenia zawierają samouczkI, wraz a dodatkowymi zadaniami uzupełniającymi do samodzielnego wykonania, dotyczącymi zarówno systemu operacyjnego, jak I narzędzi dostar czanych razem z nim. Trzecie I czwarte laboratorium zawiem szkielety programów, które w czasie laboratorium powinny być uzupełnione o brakujace fl’aginenty. Projekt z kolei polega na rozwtâzaniu większego problemu i jego samodzielnej Implementacji. Zestaw edukacyjny został opracowany dla maszyny wirtualnej VmWwe, jednak po niewielkich modyfikacjach ćwiczenia mogą być prowadzone na rzeczywistym sprzęcie.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9886a78dfae5444aaf5128d9966de785/
URN
urn:pw-repo:WUT9886a78dfae5444aaf5128d9966de785

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page