Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji c.o. w budynku socjalno-biurowym w układzie rozdzielaczowym

Marlena Sulewska

Abstract

Głównym celem poniższej pracy jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku socjalno-biurowego w zlokalizowanego Kaliszu. W pracy możemy wyróżnić dwie części, część teoretyczną oraz część projektową. W pierwszej części pracy zostały opisane typy naczyń wzbiorczych. W części projektowej wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania ,które oparte są na bilansie strat ciepła budynku przez przenikanie i zapotrzebowania ciepła na wentylację. Na podstawie zapotrzebowania na ciepło wykonano obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania. Kolejno zostały dobrane średnice przewodów, dobór grzejników oraz armatura wraz z nastawami wstępnymi. W oparciu o wyniki obliczeń sporządzono rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania jak również rozprowadzenie przewodów i armatury na rzutach. Dodatkowo sporządzono opis techniczny, w którym zostały uwzględnione dane techniczne oraz warunki wykonania projektowanej instalacji.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marlena Sulewska (FEE) Marlena Sulewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, układ rozdzielaczowy, typy naczyń wzbiorczych
File
  • File: 1
    Praca in172 . Marlena Sulewska_AK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13723

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT986e4fa279cb4c17bb4f3c733842f18d/
URN
urn:pw-repo:WUT986e4fa279cb4c17bb4f3c733842f18d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page