Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristic of open cell composites of viscoelastic polyurethane foams with hop and tobacco

Maria Elżbieta Blicharz

Abstract

The main purpose of the thesis is the specification of the physical, chemical and mechanical properties of viscoelastic polyurethane foam with fillers. Natural fillers are waste products of brewing and tobacco production. The thesis focuses on the main resources for foam production, material division and characteristics of the elastic foams, including viscoelastic foams. The samples that underwent testing contained 5%, 10%, 15% and 20% of fillers. The investigated parameters of the tested materials included among others: density, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, Fourier-transform infrared spectroscopy. Based on the results, conclusions about the effect of the fillers on the physical, chemical and mechanical properties of the poliurethane foam were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maria Elżbieta Blicharz (FMSE) Maria Elżbieta Blicharz,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka otwarto komórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych z odpadami chmielu i tytoniu
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002384
Reviewers
Joanna Zdunek (FMSE/DMD) Joanna Zdunek,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
poliuretan, pianka lepkosprężysta, izocyjaniany, oligomerole, tytoń, chmiel
Keywords in English
poliurethane, viscoelastic poliurethane foam, hop, tobacco
Abstract in Polish
Celem przedstawionej pracy inżynierskiej była charakterystyka właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych kompozytów lepkosprężystych, otwarto komórkowych pianek poliuretanowych z napełniaczami naturalnymi. Napełniacze naturalne stanowiły odpad z browarnictwa oraz przetwórstwa tytoniu. Podczas pracy zwrócono uwagę na surowce do otrzymania pianek, podział materiałów oraz scharakteryzowano grupę pianek elastycznych, w tym wiskoelastycznych. W dalszej części pracy opisano próbki wykonane do badań (o zawartości napełniacza 5%, 10%, 15%, 20% mas./100g poliolu), metodykę wykonywanych badań oraz ich wyniki. Wśród przeprowadzonych badań można wyróżnić: gęstość pozorną, analizę struktury za pomocą mikroskopu elektronowego (SEM), badanie odkształcenia trwałego, badanie ściskania pianek, analizę budowy chemicznej (FTIR), analizę termograwimetryczną (TGA) oraz różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Na podstawie wyników badań wyciągnięto wnioski na temat wpływu napełniacza na właściwości otrzymanych pianek.
File
  • File: 1
    Praca_Inż_Maria_Blicharz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30768

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT98679f5734464720be180028edc0e566/
URN
urn:pw-repo:WUT98679f5734464720be180028edc0e566

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page