Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Advanced geometry and technology design in systems CAD/CAM

Natalia Skorupska

Abstract

The work involves designing geometry in a CAD system, then preparing the technology in CAM and performing the necessary steps to create a model. Sections 1 to 7 present a theoretical part, in which the basics of machining is described in turn, along with the differences between conventional and numerically controlled machines. Then, turning and milling, their scheme of operation, additional equipment, i.e. handles with their use and tools for machining. The next stage is a project containing modeling in SolidWorks, a selected geometry, which is the "Golden Flame", and then the subsequent processes in PTC CREO. The first element was made with one file and concerned turning and milling, and in the next one - EDC cutting. After completing the detail, the PTC CREO program uses the appropriate CL-Data file, which then uses the correct postprocessor to convert the content into G-code. Then it is uploaded to the TL1 lathe and TM1-P milling machine. After the turning operation, the machined part of the element was cut off from the preparation on the electrilac discharge machine. The second part was made on the electrical discharge machine FI 440SLP. The analysis of the process was described, including the correctness of the workmanship and the possibility of shorter and more accurate technology. The last stage is the testing of surface roughness. The final element of the work is the conclusions concluding the diploma thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Skorupska (FPE) Natalia Skorupska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Zaawansowane projektowanie geometrii i technologii w systemach CAD/CAM
Supervisor
Dorota Oniszczuk-Świercz (FPE/IoMP) Dorota Oniszczuk-Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dorota Oniszczuk-Świercz (FPE/IoMP) Dorota Oniszczuk-Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie, WEDM, program CAD/CAM, PTC CREO, SolidWorks, chropowatość, G-code, obrabiarki CNC
Keywords in English
machining, turning, milling, WEDM, CAD/CAM program, PTC CREO, SolidWorks, roughness, G-code, CNC machines
Abstract in Polish
Praca dotyczy zaprojektowania geometrii w systemie CAD, a następnie przygotowania technologii w CAM oraz wykonania niezbędnych czynności aby wytworzyć model. W punktach od 1 do 7 przedstawiona jest część teoretyczna, w której kolejno opisane są podstawy obróbki skrawaniem wraz z zaprezentowaniem różnic między maszynami konwencjonalnymi, a sterowanymi numerycznie. Następnie toczenie oraz frezowanie, ich schemat działania, dodatkowe wyposażenie czyli uchwyty z ich wykorzystaniem oraz narzędzia do obróbki. Kolejny etap to projekt zawierający modelowanie w programie SolidWorks, wybranej geometrii, jakim jest „Złoty znicz”, a następnie kolejnych procesów w PTC CREO. Wykonanie pierwszego elementu odbyło się w jednym pliku i dotyczyło toczenia oraz frezowania, a w kolejnym wycinanie elektroerozyjne. Po wykonaniu elementu program PTC CREO za pomocą odpowiedniego pliku CL-Data, który następnie wykorzystując właściwy postprocesor, konwertuje zawartość na G-code. W kolejnym etapie zostaje wgrany do tokarki TL1, oraz frezarki TM1-P. Po operacji toczenia odcięto obrobioną część elementu od przygotówki na wycinarce elektroerozyjnej. Drugi element wykonano na wycinarce elektroerozyjnej FI 440SLP. Opisana została analiza wykonanego procesu zawierająca poprawność wykonania oraz możliwości krótszej i dokładniejszej technologii. Ostatni etap to badanie chropowatości powierzchni. Kończącym elementem pracy są wnioski zamykające prace dyplomową.
File
  • File: 1
    276077_-_Natalia_Skorupska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT984bb2791ea44e689d60db5db2f7cba5/
URN
urn:pw-repo:WUT984bb2791ea44e689d60db5db2f7cba5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page