Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the biogas plant with two-step fermentation tank

Patryk Kosiński

Abstract

The paper presents the basic concepts and the impact of biogas on the environment. It also discusses technologies and equipment for the production of biogas. Because of the work has been described in detail a two-stage fermentation technology. It is the resolution of the fermentation process in two reactors. This technology increases the efficiency of decomposition of organic substances. The project contains descriptions of the basic steps needed to create an agricultural biogas plant. For the production of biogas is used pickled corn and cattle slurry. The biogas plant operates in a two-stage technology. It consists of two digesters. Biogas produced in them goes into the tank biogas, but it is first dehydrated and desulfurized. Biogas drives the generator that operates cogeneration system. It produces the energy that supplies the biogas plant, and its surplus is resold. The precipitate digestate is used as fertilizer high performance. The work carried out the necessary calculations showing us the necessary volume tanks, biogas production, the amount of energy generated from it and the estimated length of the return on investment. After performing the calculations selected functional modules needed for the proper functioning of the biogas plant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Kosiński (FCEMP) Patryk Kosiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt biogazowni z dwustopniową komorą fermentacyjną
Supervisor
Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Biogaz, Biogazownia, Fermentacja beztlenowa, Energia cieplna, Energia elektryczna
Keywords in English
Biogas, Biogas plant, Anaerobic fermentation, Thermal energy, Electricity
Abstract in Polish
W pracy zostały przedstawione podstawowe pojęcia i wpływ biogazu na środowisko. Omówiono również technologie i urządzenia do wytwarzania biogazu. Z uwagi na temat pracy szczegółowo została opisana technologia fermentacji dwustopniowej. Jest to rozkład procesu fermentacji na dwa reaktory. Technologia ta zwiększa wydajność rozkładu substancji organicznych. Projekt zawiera opisy podstawowych czynności niezbędnych do stworzenia biogazowni rolniczej. Do wytwarzania biogazu zastosowano kiszoną kukurydzę i gnojowicę bydlęcą. Biogazownia działa w technologii dwustopniowej. Składa się z dwóch komór fermentacyjnych. Biogaz w nich wytworzony trafia do zbiornika biogazu, lecz najpierw jest on odwodniony i odsiarczony. Biogaz napędza generator prądotwórczy działający w układzie ko generacyjnym. Wytworzona przez niego energia zasila biogazownię, a jej nadwyżka jest odsprzedawana. Osad pofermentacyjny jest wykorzystywany jako wysokowydajny nawóz. W pracy zostały przeprowadzone niezbędne obliczenia obrazujące nam objętość niezbędnych zbiorników, produkcję biogazu, ilość wytworzonej z niego energii oraz szacowaną długość zwrotu inwestycji. Po wykonaniu obliczeń zostały dobranie moduły funkcyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biogazowni.
File
  • File: 1
    253687 Praca Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8189

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT982c31a9a1c34a87974677ff584683d7/
URN
urn:pw-repo:WUT982c31a9a1c34a87974677ff584683d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page