Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym z pompą ciepła jako źródłem ciepła

Karolina Katarzyna Wizowska

Abstract

Temat projektu to instalacja centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem pompy ciepła jako źródła ciepła. Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny budynku jednorodzinnego usytuowanego w III strefie klimatycznej. Obliczenia umożliwiające wyznaczenie obciążenia cieplnego, zostały wykonane przy użyciu programu Audytor Purmo OZC 6.7 basic, natomiast obliczenia hydrauliczne wykonano w programie Audytor Purmo CO 4.1 basic. Zaprojektowana instalacja to instalacja wodna, dwururowa w układzie rozdzielaczowo-trójnikowym. Pomieszczenia ogrzewane są przez stalowe grzejniki płytowe firmy Purmo. W wykonanym projekcie zdecydowano się na wariantowy dobór źródła ciepła: Wariant I: powietrzna pompa ciepła typu Split marki Bosch, SAS 13-2 ASM. Wariant II: pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła marki Buderus, WPS 13-1. Pompa SAS 13-2, to w pełni zintegrowane urządzenie z wbudowanym naczyniem wzbiorczym oraz podgrzewaczem c.w.u. W przypadku instalacji z gruntową pompą ciepła, dokonano doboru naczynia wzbiorczego oraz podgrzewacza c.w.u. Dodatkowo obliczono również długość poziomego wymiennika gruntowego. Dobrane źródła ciepła poddano analizie porównawczej. Do projektu załączone są rysunki rzutów oraz rozwinięć instalacji centralnego ogrzewania.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Katarzyna Wizowska (FEE) Karolina Katarzyna Wizowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, centralne ogrzewanie, budynek jednorodzinny, obciążenie cieplne, obliczenia hydrauliczne
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Karolina_Wizowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT97e52a55b7d54f519ada201a9a5656c6/
URN
urn:pw-repo:WUT97e52a55b7d54f519ada201a9a5656c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page