Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The level and structure of unemployment in Gostynin district in the years 2008 -2017

Karolina Keplin

Abstract

The aim of the work is to identify and analyze unemployment and the consequences of unemployment in the years 2008-2017 in the Gostyniński poviat. This work described theoretical determinants of unemployment. Some of the possible interpretations of unemployment are presented, which can be found in the literature on the subject. The work contains considerations related to the classification of unemployment. The social and economic effects of unemployment are discussed in detail. The characteristics of the Gostynian poviat in terms of economy and society were approximated. Changes in the structure of unemployment over ten years were presented and the list of the unemployed according to selected criteria. Discussed, among others activities of the Poviat Labor Office in Gostynin functioning active and passive forms of counteracting unemployment, institutional forms of its reduction, they are used in the Gostyniński poviat in 2008-2017.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Keplin (CESS) Karolina Keplin,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostynińskim w latach 2008-2017
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, rodzaje bezrobocia, osoba bezrobotna, aktywna polityka, pasywna polityka
Keywords in English
unemployment, types of unemployment, unemployed person, active politics, passive policy
Abstract in Polish
Celem pracy jest identyfikacja i analiza bezrobocia oraz następstw bezrobocia w latach 2008-2017 w powiecie gostynińskim. W niniejszej pracy opisano teoretyczne uwarunkowania bezrobocia. Przedstawiono niektóre z możliwych interpretacji bezrobocia, z jakimi można spotkać się w literaturze przedmiotu. Praca zawiera rozważania związane z klasyfikacją bezrobocia. Szczegółowo omówiono społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. Przybliżono charakterystykę powiatu gostynińskiego pod względem gospodarczym i społecznym. Zaprezentowano zmiany, jakie wystąpiły w strukturze bezrobocia na przestrzeni dziesięciu lat oraz dokonano zestawienia bezrobotnych według wybranych kryteriów. Omówiono m.in. działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie funkcjonujące aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu, instytucjonalne formy jego ograniczania, które są wykorzystywane w powiecie gostynińskim w latach 2008-2017.
File
  • File: 1
    Karolina_Keplin_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30595

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT97a78f71c06142448104a67f8b70b758/
URN
urn:pw-repo:WUT97a78f71c06142448104a67f8b70b758

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page