Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on impact of Carrier Aggregation and Heterogeneous Network deployment in Long Term Evolution systems

Maciej Wnuczko

Abstract

The subject of this bachelor thesis is research on impact of Carrier Aggregation and Heterogeneous Network deployment in Long Term Evolution systems. In descriptive part, architecture elements of LTE/LTE-A systems and their functions were described. Technologies implemented in these networks, including multiple access in both, uplink and downlink, Carrier Aggregation and Heterogeneous Network conception were introduced. Furthermore requirements of ITU-R IMT-Advanced and 3GPP LTE-A were compared. In research part, simulation tool, scenarios, their schemes and parameters were specified. Performance results obtained in simulation were elaborated. Throughput and spectral efficiency provided to end users in proposed scenarios were analysed. Based on the all above final conclusions were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Wnuczko (FEIT) Maciej Wnuczko,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie wpływu wdrożenia agregacji nośnych oraz koncepcji sieci heterogenicznej w systemach Long Term Evolution
Supervisor
Michał Jarociński (FEIT) Michał Jarociński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna [Not active (inherited)]
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Jarociński (FEIT) Michał Jarociński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
3GPP, Long Term Evolution, LTE, Long Term Evolution Advanced, LTE-A, agregacja nośnych, CA, sieć heterogeniczna, HetNet, ITU-R IMT-Advanced, badanie wydajności, przepustowość, wydajność widmowa
Keywords in English
3GPP, Long Term Evolution, LTE, Long Term Evolution Advanced, LTE-A, Carrier Aggregation, CA, Heterogeneous Network, HetNet, ITU-R IMT-Advanced, performance tests, throughput, spectral efficiency
Abstract in Polish
Tematem pracy jest badanie wpływu wdrożenia agregacji nośnych oraz koncepcji sieci heterogenicznej w systemach Long Term Evolution. W części opisowej zostały przedstawione komponenty architektury systemu LTE/LTE-A oraz ich funkcje. Omówione zostały również niektóre z technik wykorzystanych w tych sieciach. Między innymi sposoby realizacji wielodostępu w łączach w dół oraz w górę, technika agregacji nośnych, jak również koncepcja sieci heterogenicznej. Zestawione zostały także wymagania ITU-R IMT-Advanced oraz 3GPP LTE-A. W części praktycznej zostało opisane narzędzie użyte do symulacji systemu, proponowane scenariusze symulacji, ich schematy oraz parametry. Analizie zostały poddane przepustowości oraz wydajności widmowe zapewniane urządzeniom końcowym przez system. Na podstawie ich porównań, zostały wyciągnięte wnioski końcowe.
File
  • File: 1
    Maciej_Wnuczko-Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT97596df526834177ba01e0df0e287ae7/
URN
urn:pw-repo:WUT97596df526834177ba01e0df0e287ae7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page