Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Przemiany w instytucjach międzynarodowych pod wpływem ewolucji wybranych systemów politycznych

Adam Wilczyński

Abstract

SUMMARY The aim of this thesis is to describe the changes in the international institutions of the twentieth century under the influence of the evolution of political systems. In addition, this BA thesis, describes events affecting both: political systems, as well as institutions. The thesis is devided into three parts. The first part describes the stages of evolution of political systems. It contains a description of the important historical events that have an impact on the functioning of international institutions. The second part is devoted to political systems and their evolution in the years 1918-1989. Systems described are communism, nazism and democracy. The third part contains a description of changes in functioning of 8 major international institutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Wilczyński (FASS) Adam Wilczyński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Instytucje międzynarodowe, systemy polityczne,XX wiek.
Keywords in English
International institutions, political systems,twentieth century.
Abstract in Polish
STRESZCZENIE Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opis przemian w instytucjach międzynarodowych XX wieku pod wpływem ewolucji systemów politycznych. Dodatkowo w pracy, zostały opisane wydarzenia mające wpływ zarówno na systemy polityczne, jak również instytucje. Praca została podzielona na trzy części. Część pierwsza opisuje etapy kształtowania się systemów politycznych. Zawarto w niej również opis ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na sposób funkcjonowania instytucji międzynarodowych. Część druga jest poświęcona systemom politycznym oraz ich ewolucji w latach 1918-1989. Opisane systemy to komunizm, nazizm i demokracja. Część trzecia zawiera opis zmian w sposobie funkcjonowania 8 najbardziej znaczących instytucji międzynarodowych.
File
  • File: 1
    AdamWilczyńskiLicencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13118

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT972ca2dcf3e64a88a049627d3e48f06f/
URN
urn:pw-repo:WUT972ca2dcf3e64a88a049627d3e48f06f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page