Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Monitoring System Based on Image Processing Algorithms

Józef Michał Marek

Abstract

Modern monitoring system are often designed to collect additional information, in addition to capturing the image itself. In the thesis the system was presented, designed to detect and track faces people in the area covered by the camera range. Face detection was carried out only for moving objects, what increased the efficiency of the analysis for images of high resolution (High Definition). Motion detection techniques were discussed in the thesis and the algorithms necessary for efficient operation of the system. The author used the externally supplied face detector in order to present system operation. The described system was implemented in C++ in a Linux environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Józef Michał Marek (FEIT) Józef Michał Marek,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System monitoringu oparty na algorytmach przetwarzania obrazu
Supervisor
Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Łukaszewski (FEIT/IRMT) Robert Łukaszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system monitoringu wizyjnego, wykrywanie ruchu, detekcja twarzy w poruszających się obszarach
Keywords in English
video monitoring system, move detection, face detection in moving areas
Abstract in Polish
Nowoczesne systemy monitoringu mają często za zadanie, oprócz zapisu samego obrazu gromadzenie dodatkowych informacji. W pracy zaprezentowany został system, mający na celu detekcję i śledzenie twarzy ludzi znajdujących się w polu objętym kamery. Detekcja twarzy realizowana była jedynie dla poruszających się obiektów, co miało zwiększyć wydajność analizy przy obrazach o dużych rozdzielczościach (ang. High Definition). W pracy zostały omówione techniki wykrywania ruchu oraz algorytmy niezbędne do efektywnego działania systemu. Autor wykorzystał dostarczony detektor twarzy, aby zaprezentować działanie systemu. Opisywany system został zaimplementowany w języku C++ w środowisku Linux.
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10093

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9714e9d96fa74a7aa7b13fda4b6e83ce/
URN
urn:pw-repo:WUT9714e9d96fa74a7aa7b13fda4b6e83ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page