Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Functional training machine production organisation project

Maciej Skowroński

Abstract

In my thesis I have tooked up the problem of starting my own business producing machines for functional training. Disseration is the result of six months practice in a company involved the production of similar machines and my own observations and knowledge acquired while studying Management and Production Engineering at the Warsaw University of Technology. The aim of the project is to organize the production of this activity and to achieve the profits in the first year of operation. The first part of my work is an analysis of the literature in the context of business processes, the development of technical equipment for the training and organisation of production in the conditions of individual and small lots. Another part of the work is a summary of the design data obtained by me during the observation of this type of production and own practice. The data allow: • to calculate of the number of necessary tools, • to determine production schedules, • to design the machining slot, • to appoint quantity of materials needed for production. The next chapter presents the business part of the project, which determines the financial success of the entire work. In addition to the financial plan in this section are also marketing plan, business plan and operational plan for employment. All of these points have an impact on the final economic indicators presented in the financial plan. In the last chapters , I tried to assess my project economically and socially, as well as summarized the results achieved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Skowroński (FoM) Maciej Skowroński,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt organizacji produkcji maszyny do treningu funkcjonalnego
Supervisor
Ryszard Rafalski (FoM/PMD) Ryszard Rafalski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Production Management Department (FoM/PMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Izdebski (FoM/PMD) Waldemar Izdebski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM) Ryszard Rafalski (FoM/PMD) Ryszard Rafalski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
organizacja produkcji, działalność gospodarcza, zarządzanie produkcją, trening funkcjonalny
Keywords in English
organisation of production, business activity, production management, functional training
Abstract in Polish
W mojej pracy dyplomowej zająłem się problem uruchomienia własnej działalności gospodarczej produkującej maszyny do treningu funkcjonalnego. Praca dyplomowa jest efektem półrocznej praktyki w firmie zajmującej się produkcją podobnych maszyn oraz własnych obserwacji i wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej. Celem pracy jest zorganizowanie produkcji tejże działalności oraz osiągnięcie zysków ze sprzedaży produkowanej maszyny w pierwszym roku działalności. Pierwsza część mojej pracy to analiza literatury w kontekście sposobów działania własnego przedsiębiorstwa, rozwoju sprzętu technicznego dla potrzeb treningowych oraz organizacji produkcji w warunkach jednostkowych i małoseryjnych. W części analitycznej porównuje ze sobą także możliwe w polskim prawie formy działalności gospodarczej. Część projektową rozpoczyna zestawienie danych do projektowania uzyskanych przeze mnie podczas obserwacji tego typu produkcji oraz własnej praktyki. Dane pozwalają na wyliczenie ilości niezbędnych obrabiarek, ustalenie harmonogramów produkcyjnych, zaprojektowanie gniazda obróbki mechanicznej, czy wyznaczenie potrzebnych do produkcji materiałów. Kolejny rozdział przedstawia część biznesową projektu, która decyduje o finansowym powodzeniu całego przedsięwzięcia. Oprócz planu finansowego w tej części znajdują się także plan marketingowy, plan działalności operacyjnej oraz plan zatrudnienia. W planie marketingowym zajmuje się przede wszystkim analizą rynku, przyglądam się zarówno otoczeniu bliższemu, jak i dalszemu uruchomionego przedsiębiorstwa. Plan działalności operacyjnej przedstawia użytą przez firmę technologię, ukazuje źródła finansowania inwestycji, ilościowy plan produkcji oraz poniesione przeze mnie nakłady inwestycyjne. Wszystkie te punkty mają wpływ na ostateczne wskaźniki ekonomiczne firmy przedstawione w planie finansowym, który jest kluczowym elementem całego biznesplanu. W ostatnich rozdziałach staram się ocenić mój projekt pod względem ekonomicznym oraz społecznym, a także podsumowuje osiągnięte rezultaty.
File
  • File: 1
    praca_PI_WZ_Skowronski_Maciej_246595.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13859

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT97064672568f44f2b6e0de3fc356bee2/
URN
urn:pw-repo:WUT97064672568f44f2b6e0de3fc356bee2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page