Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Oświetlenie stacji metra

Tomasz Piotr Biernacki

Abstract

The aim of the thesis was examination of the lighting condition at the Metro Warszawskie station A8 Wierzbno. The examination contained measurement of the basic and emergency lighting illuminance at the subway station. The next step was calculation of the average illuminance, illuminance uniformity coefficient and comparing the results with the standard PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach” [1]. Measurements were realized directly at the subway station according to the rules in the standard and illuminance mesh, which had been prepared prior the examination. The results are presented in tables. Afterwards, a graphic design was prepared in Dialux in order to simulate the lighting. In the theoretical part the lighting design criteria and basic lighting technology definitions were presented. After conducting the examination of the present lighting condition at the subway station A8 Wierzbno the necessity modernization analysis was made. For this purpose the power of the installed light sources and average annual current consumption were calculated. Modernization factor is extremely important due to continuous lighting work throughout the year. Afterwards, three modernization variants simulations which fulfil the standard were made in Dialux. Illuminance distribution of the variants, were presented in the isometric form. The research problem was the choice of appropriate lighting with the highest energy efficiency. For the purpose the light sources power consumption and the modernization cost of each variant in the next 15 years were calculated. The most profitable variant was compared with the actual condition. The cost simulation results are presented in the table and displayed in the diagram.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Tomasz Piotr Biernacki (WT) Tomasz Piotr Biernacki Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Oświetlenie stacji metra
Promotor
Piotr Tomczuk (WT/SIMT) Piotr Tomczuk Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (WT/SIMT)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (WT/SIMT)
Kierunek / specjalność studiów
Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Piotr Tomczuk (WT/SIMT) Piotr Tomczuk Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (WT/SIMT)Wydział Transportu (WT) Tomasz Dzik (WT/SIMT) Tomasz Dzik Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (WT/SIMT)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Metro Warszawskie, oświetlenie, badanie, pomiar, peron, Dialux, koszt, A8 Wierzbno
Słowa kluczowe w języku angielskim
Warsaw Subway, lighting, research, measurement, subway station, Dialux, cost, A8 Wierzbno
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było badanie stanu oświetlenia peronu stacji Metra Warszawskiego A8 Wierzbno. Badanie polegało na pomiarze natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego na peronie stacji. Kolejnym krokiem było wyliczenie średniego natężenia światła, współczynnika równomierności natężenia a następnie przyrównanie rezultatów z normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach” [1]. Pomiary zrealizowano bezpośrednio na peronie stacji zgodnie z obowiązującymi nakazami w normie oraz siatką natężenia oświetlenia, która została przygotowana przed przystąpieniem do badań. Wyniki prób zostały umieszczone w tabelach. Następnie został przygotowany projekt graficzny w programie Dialux w celu zasymulowania wariantów oświetlenia. W części teoretycznej zaprezentowano kryteria projektowania oświetlenia oraz podstawowe definicje techniki świetlnej. Po potwierdzeniu badaniami aktualnego stanu natężenia oświetlenia na stacji metra A8 Wierzbno przeprowadzono analizy wariantowej modernizacji instalacji oświetleniowej. W tym celu wyliczono moc zainstalowanych źródeł światła oraz średnie zużycie prądu w ciągu roku. Założono, że instalacja przeznaczona jest do pracy ciągłej. Następnie przygotowano symulacje oświetlenia trzech wariantów modernizacyjnych w programie Dialux, które spełniają normę oświetleniową. Rozkłady natężenia oświetlenia trzech wariantów zostały przedstawiono w pracy w postaci izometrycznej. Problemem badawczym był dobór odpowiedniego oświetlenia z zachowaniem najniższego zużycia energii elektrycznej i najniższymi kosztami eksploatacyjnymi. W tym celu wyliczono pobór mocy źródeł światła oraz koszt modernizacji każdego wariantu w ciągu najbliższych 15 lat. Po wybraniu najkorzystniejszego wariantu porównano go z aktualnym stanem oświetlenia. Wyniki symulacji kosztów zostały przedstawione w tabeli oraz na wykresie.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 13926

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96f75364ff9943478d09bea5bbd5e96f/
  URN
  urn:pw-repo:WUT96f75364ff9943478d09bea5bbd5e96f

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek