Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Lighting of the subway station

Tomasz Piotr Biernacki

Abstract

The aim of the thesis was examination of the lighting condition at the Metro Warszawskie station A8 Wierzbno. The examination contained measurement of the basic and emergency lighting illuminance at the subway station. The next step was calculation of the average illuminance, illuminance uniformity coefficient and comparing the results with the standard PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach” [1]. Measurements were realized directly at the subway station according to the rules in the standard and illuminance mesh, which had been prepared prior the examination. The results are presented in tables. Afterwards, a graphic design was prepared in Dialux in order to simulate the lighting. In the theoretical part the lighting design criteria and basic lighting technology definitions were presented. After conducting the examination of the present lighting condition at the subway station A8 Wierzbno the necessity modernization analysis was made. For this purpose the power of the installed light sources and average annual current consumption were calculated. Modernization factor is extremely important due to continuous lighting work throughout the year. Afterwards, three modernization variants simulations which fulfil the standard were made in Dialux. Illuminance distribution of the variants, were presented in the isometric form. The research problem was the choice of appropriate lighting with the highest energy efficiency. For the purpose the light sources power consumption and the modernization cost of each variant in the next 15 years were calculated. The most profitable variant was compared with the actual condition. The cost simulation results are presented in the table and displayed in the diagram.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piotr Biernacki (FT) Tomasz Piotr Biernacki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Oświetlenie stacji metra
Supervisor
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Tomasz Dzik (FT/IMST) Tomasz Dzik,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Metro Warszawskie, oświetlenie, badanie, pomiar, peron, Dialux, koszt, A8 Wierzbno
Keywords in English
Warsaw Subway, lighting, research, measurement, subway station, Dialux, cost, A8 Wierzbno
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było badanie stanu oświetlenia peronu stacji Metra Warszawskiego A8 Wierzbno. Badanie polegało na pomiarze natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego na peronie stacji. Kolejnym krokiem było wyliczenie średniego natężenia światła, współczynnika równomierności natężenia a następnie przyrównanie rezultatów z normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach” [1]. Pomiary zrealizowano bezpośrednio na peronie stacji zgodnie z obowiązującymi nakazami w normie oraz siatką natężenia oświetlenia, która została przygotowana przed przystąpieniem do badań. Wyniki prób zostały umieszczone w tabelach. Następnie został przygotowany projekt graficzny w programie Dialux w celu zasymulowania wariantów oświetlenia. W części teoretycznej zaprezentowano kryteria projektowania oświetlenia oraz podstawowe definicje techniki świetlnej. Po potwierdzeniu badaniami aktualnego stanu natężenia oświetlenia na stacji metra A8 Wierzbno przeprowadzono analizy wariantowej modernizacji instalacji oświetleniowej. W tym celu wyliczono moc zainstalowanych źródeł światła oraz średnie zużycie prądu w ciągu roku. Założono, że instalacja przeznaczona jest do pracy ciągłej. Następnie przygotowano symulacje oświetlenia trzech wariantów modernizacyjnych w programie Dialux, które spełniają normę oświetleniową. Rozkłady natężenia oświetlenia trzech wariantów zostały przedstawiono w pracy w postaci izometrycznej. Problemem badawczym był dobór odpowiedniego oświetlenia z zachowaniem najniższego zużycia energii elektrycznej i najniższymi kosztami eksploatacyjnymi. W tym celu wyliczono pobór mocy źródeł światła oraz koszt modernizacji każdego wariantu w ciągu najbliższych 15 lat. Po wybraniu najkorzystniejszego wariantu porównano go z aktualnym stanem oświetlenia. Wyniki symulacji kosztów zostały przedstawione w tabeli oraz na wykresie.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 13926

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96f75364ff9943478d09bea5bbd5e96f/
  URN
  urn:pw-repo:WUT96f75364ff9943478d09bea5bbd5e96f

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard