Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptation of the selected section of railway line to the agreements AGC and AGTC

Łukasz Traczyk

Abstract

This work takes the subject of modernization the railway line number 97 leading from Skawina to Żywiec. It presents proposals for section between stations Sakwina and Leńcze. The first part of work defines the purpose and the range of activities connected with modernization. During the analyzing It was possible to describe the existing situation: operational points, condition of the track surface and geometry. Then, was presented relevant certificates and international agreements to which requirements must be conform during the implementation of improvements on selected line. They present technical conditions for railway track and geometry of the track like longitudinal profile and horizontal curves. The essence of the work is to develop variants of modernization. It was proposed two solutions, one of which interferes with the geometry of the route. Variants have been analyzed in terms of cost and technical modifications. For analysis of the geometry, make calculations and selection of kinematic parameters was a hybrid computer program called DIMO. The conclusion of the study is to analyze the variants of modernization, and then select the more favorable one. The changes which was made are presented in the annexes showing the longitudinal profile and plan of the selected railway section Skawina - Leńcze for the current situation and proposed concept of modernization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Traczyk (FT) Łukasz Traczyk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dostosowanie wybranego odcinka linii kolejowej do umów AGC i AGTC
Supervisor
Piotr Woźnica (FT/DTI) Piotr Woźnica,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/DTI) Piotr Woźnica,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
modernizacja, propozycja, geometria, międzynarodowe umowy, łuk, wariant.
Keywords in English
modernization, proposal, geometry, international agreements, curve, variant.
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje temat modernizacji linii kolejowej nr 97 prowadzącej ze Skawiny do Żywca. Zaprezentowano w niej propozycje modernizacji odcinka między stacjami Skawina – Leńcze. Pierwszy fragment pracy określa cel oraz związany z nim zakres działań podczas modernizacji. Analizując wybrany odcinek, opisano jego stan istniejący: punkty eksploatacyjne, kondycję nawierzchni kolejowej oraz geometrię trasy. Następnie, zaprezentowano odpowiednie certyfikaty oraz umowy międzynarodowe, których wymogi muszą być spełnione podczas wdrażania usprawnień na linii. Prezentują one warunki techniczne dla nawierzchni kolejowej dotyczące szyn oraz układu geometrycznego toru dotyczące m.in. profilu podłużnego i łuków poziomych. Sednem pracy dyplomowej jest opracowanie wariantów modernizacji wybranego odcinka. Zaproponowano dwa rozwiązania, z których jedno ingeruje w geometrię trasy. Warianty zostały przeanalizowane pod względem kosztów oraz modyfikacji technicznych. Pomocą w analizie układu geometrycznego toru, obliczeń oraz doboru parametrów kinematycznych stanowił hybrydowy program komputerowy DIMO. Konkluzją pracy jest przeanalizowanie wariantów modernizacji, a następnie wybranie korzystniejszego wariantu. Dokonane zmiany zaprezentowano w załącznikach przedstawiających profil podłużny oraz plan sytuacyjny odcinka Skawina - Leńcze dla stanu obecnego oraz zaproponowanej koncepcji modernizacji.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Łukasz_Traczyk_LiTTK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11866

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96ec2215f76840cc9c67ae309009ebe8/
URN
urn:pw-repo:WUT96ec2215f76840cc9c67ae309009ebe8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page