Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Asphalt pavements and insulations applied in bridge surface systems

Karolina Ewa Perzanowska-Wróbel

Abstract

The subject of the thesis are the issues related to bridge surface systems consisting of an insulation, a protective layer and a wearing course. These systems are to a large extent responsible for the durability of the entire bridge structure. Those are subject to heavy-duty conditions related to both the loads caused by vehicle movement as well as climate factors and have to perform multiple functions and meet a range of requirements. In the thesis the relevant components making up such systems have been discussed with the special attention paid to their roles and requirements towards asphalt surface layers and bridge insulations. Also material and technological solutions utilized in Poland are mentioned here as well as possible applications of asphalt mixtures, binders and additives in accordance with each of the surface system element. Particular attention is paid to the characteristics of materials used for the creation of applicable surface layers and bridge insulations. Asphalt mixtures were described in a chapter regarding bridge surface structures, but selected specialist asphalt mixtures were discussed in a chapter dealing with asphalt bridge insulations. Practical examples of application of concrete construction solutions in bridge surface systems built in Poland and elsewhere in the world have been presented herein. At the end of this thesis, conclusions regarding proper selection of asphalt mixtures in the pavement structure and bridge insulation in order to obtaining durable bridge surface systems can be found.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Ewa Perzanowska-Wróbel (FCE) Karolina Ewa Perzanowska-Wróbel,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Nawierzchnie i izolacje asfaltowe stosowane w mostowych systemach nawierzchniowych
Supervisor
Michał Sarnowski (FCE/IRB) Michał Sarnowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
72
Internal identifier
DIL-3853
Reviewers
Jan Król (FCE/IRB) Jan Król,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Sarnowski (FCE/IRB) Michał Sarnowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
mostowy system nawierzchniowy, izolacja asfaltowa, warstwa ścieralna i ochronna nawierzchni mostowych, mieszanki mineralno-asfaltowe.
Keywords in English
bridge surface system, asphalt insulation (waterproofing), wearing and protective courses of the bridge pavements, asphalt mixtures.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest problematyka związana z mostowymi systemami nawierzchniowymi składającymi się z izolacji, warstwy ochronnej oraz ścieralnej nawierzchni mostowej. Systemy te w dużej mierze odpowiedzialne są za trwałość całej konstrukcji obiektu mostowego. Poddawane szczególnie trudnym warunkom pracy, związanym zarówno z obciążeniami od ruchu pojazdów, jak i czynnikami klimatycznymi, muszą spełniać szereg określonych funkcji oraz wymagań. W pracy omówiono poszczególne części składowe tych systemów z uwzględnieniem ich roli oraz wymagań stawianych wobec asfaltowych warstw nawierzchni i izolacji mostowych. Przedstawiono stosowane w Polsce rozwiązania materiałowo-technologiczne, możliwe zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych, lepiszczy asfaltowych oraz dodatków, odpowiednio dla każdego z elementów systemu nawierzchniowego. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę materiałów używanych do wykonania poszczególnych warstw nawierzchni oraz izolacji mostowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe opisane zostały w rozdziale dotyczącym konstrukcji nawierzchni mostowych, natomiast wybrane specjalistyczne mieszanki mineralno-asfaltowe omówiono w rozdziale dotyczącym asfaltowych izolacji mostowych. Zaprezentowano praktyczne przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych w mostowych systemach nawierzchniowych na mostach budowanych w Polsce oraz na świecie. Na zakończenie przedstawiono wnioski mówiące o odpowiednim doborze mieszanek mineralno-asfaltowych w konstrukcji nawierzchni oraz izolacji mostowych, w celu uzyskania trwałych mostowych systemów nawierzchniowych.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Karolina_Perzanowska-Wróbel_nr_indeksu_68057_PZ.pdf
  • File: 2
    Praca Inżynierska Karolina Perzanowska-Wróbel nr indeksu 68057 PZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14829

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96ccf0cddda54e2eb2e88ec9f9a71196/
URN
urn:pw-repo:WUT96ccf0cddda54e2eb2e88ec9f9a71196

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page