Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected consolidation methods of nanocrystalline, magnetically hard powders

Tomasz Grzelak

Abstract

This thesis goal is to evaluate two different consolidation methods of nanocrystalline Nd-Fe-B powders; polymer bonding and Spark Plasma Sintering (SPS). The research uses two types of powders that have been acquired using two different methods – through melt spinning process and through hydrogenation (HDDR). The theory part of this thesis discusses basic magnetic parameters. Then magnet’s technical application have been presented. Particular solid magnetic materials groups have also been characterized, with additional focus on Nd2Fe14B phase that is responsible for the research material’s magnetic properties. Nd-Fe-B powders obtaining methods as well as producing solid magnets have also been thoroughly described. The scientific part of this paper focuses on powders consolidation and producing the magnets, as well as characterizing the final product. To achieve this, tests that included microstructure, density, phase structure and magnetic properties have been conducted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Grzelak (FMSE) Tomasz Grzelak,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Próba zastosowania wybranych metod konsolidacji do spajania nanokrystalicznych proszków magnetycznie twardych
Supervisor
Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002051
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Magnesy neodymowe, nanokrystaliczne proszki Nd-Fe-B, magnesy wiązane, spiekanie SPS, wodorowanie HDDR
Keywords in English
Neodymium magnets, nanocrystalline Nd-Fe-B powders, bonded magnets, Spark Plasma Sintering (SPS), hydrogenation HDDR
Abstract in Polish
W pracy podjęto próbę oceny dwóch różnych metod konsolidacji nanokrystalicznych proszków Nd-Fe-B, mianowicie wiązania tworzywem sztucznym oraz spiekania Spark Plasma Sintering (SPS). Wykorzystano dwa rodzaje proszków, które zostały otrzymane dwiema metodami, w procesie szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego oraz poprzez wodorowanie (HDDR). W części teoretycznej pracy omówione zostały podstawowe parametry magnetyczne. Następnie przedstawione zostały zastosowania magnesów w technice. Scharakteryzowano także poszczególne grupy materiałów magnetycznie twardych, zwracając szczególną uwagę na fazę Nd2Fe14B, która jest odpowiedzialna za właściwości magnetyczne materiału badawczego. Szczegółowo opisane zostały metody otrzymywania proszków Nd-Fe-B oraz wytwarzania z nich litych magnesów. Część badawcza obejmowała konsolidację powierzonych proszków i wytworzenie magnesów, a następnie ich charakteryzacje. W tym celu przeprowadzone zostały badania: mikrostruktury, gęstości, budowy fazowej oraz właściwości magnetycznych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8032

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96b80a95dba34c98924100d93629fd46/
URN
urn:pw-repo:WUT96b80a95dba34c98924100d93629fd46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page