Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii z perspektywy budownictwa mieszkaniowego

Karolina Staszewska

Abstract

W pracy opisano analizę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnych. Wykorzystano w niej analizę SWOT, która ma pomóc w ocenie wykorzystania tych źródeł.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Staszewska (FEE) Karolina Staszewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Zwierzchowski (FEE/DPEGHS) Ryszard Zwierzchowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Analiza SWOT, odnawialne źródła energii, budownictwo mieszkaniowe
File
  • File: 1
    245178 - Karolina Staszewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11979

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT968822c615884e2aaa686702ab736a09/
URN
urn:pw-repo:WUT968822c615884e2aaa686702ab736a09

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page