Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Text of statutes converter rationalizing legislative process

Karol Woźniak

Abstract

The aim of the thesis was to design and implement application software converting text of statutes from Microsoft Word files format to structural form of statues in XML format. XML documents are defined by XML Schema which was created by governmental units. In the thesis there was extracting software requirements analysis, presented conception of solving the problem, designed and implemented computer program. There was testing to verify the project. In the end there was conclusion. Computer program designed in this thesis is a part of computer system which support and rationalize legislative process for different governmental units which arc involved in law making process binding in our country.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Woźniak (FEIT/PE) Karol Woźniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Konwerter tekstów ustaw usprawniający proces legislacyjny
Supervisor
Jan Mulawka (FEIT/PE) Jan Mulawka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002221
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji komputerowej, konwertującej teksty ustaw zapisanych w postaci formatu dokumentów programu Microsoft Word do postaci strukturalnej aktów, zapisanych w formacie XML. Postać strukturalna XML aktu jest zgodna z sejmową strukturą dokumentu, zdefiniowaną za pomocą XML Schema. W pracy tej dokonano szczegółowej analizy wymagań dotyczących programu komputerowego, przedstawiono koncepcję rozwiązania zadania, po czym zaimplementowano to rozwiązanie. W celu weryfikacji przyjętych wymagań i założeń przeprowadzono testowanie. Na końcu pracy dokonano podsumowania. Tworzony w ramach pracy program ma być częścią systemu komputerowego, którego celem jest wsparcie i usprawnienie procesów legislacyjnych różnych jednostek państwowych, uczestniczących w procesie tworzenia systemu norm prawnych, obowiązujących w naszym kraju.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT966b1d7e9c4a4f418abd6f3bed419595/
URN
urn:pw-repo:WUT966b1d7e9c4a4f418abd6f3bed419595

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page