Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Przestrzeń rzemiosła i wzornictwa

Aleksander Jacek Swinarski

Abstract

Tematem pracy inżynierskiej jest miejsce twórczej pracy dla zróżnicowanego spektrum użytkowników. Projekt jest odpowiedzią na odradzające się zainteresowanie rzemiosłem , pracami manualnymi i szeroko pojętą wytwórczością. Ma on stanowić wielofunkcyjną przestrzeń warsztatową inspirowaną powstającymi na całym świecie makerspace’ami -ogólnodostępnymi warsztatami umożliwiającymi szerokim rzeszom osób rozwój swoich umiejętności i odkrywanie swojego twórczego potencjału . Projektowany budynek jest przykładem śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej. Stanowi domknięcie istniejącego wnętrza podwórka, współgra ono z wytworzonym placem przed budynkiem. W obrębie placu zaprojektowano dojazd do sąsiedniej posesji i bazaru Różyckiego. Główną ideą projektu jest utworzenie miejsca koncentracji różnych aktywności twórczych. Projektowany budynek jest w zamierzeniu ogniskiem skupiającym twórców, entuzjastów rzemiosła oraz odbiorców ich twórczości .Od strony urbanistycznej budynek stanowi uzupełnienie podwórka sąsiedniej kamienicy, przez co odnosi się dawnego rozumienia podwórka- miejsca ożywionej interakcji wymiany handlowej i drobnej twórczości rzemieślniczej. Podstawowym założeniem przy projektowaniu było połączenie otwartej przestrzeni warsztatowej typu makerspace z wydzielonymi pracowniami rzemieślniczymi oraz również częściowo zamkniętymi pomieszczeniami służącymi wyjątkowo uciążliwym aktywnościom lub wymagającym odseparowania ze względu na kontrolę dostępu. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Parter stanowi najbardziej publiczną część , zawiera się w nim znajdująca się od strony ulicy kawiarnię , punkt informacyjny z recepcją oraz obszerny hol wejściowy. Pierwsze piętro składa się z części przylegającej do sąsiedniej kamienicy pod numerem 4 oraz ze skrzydła południowego od strony Bazaru Różyckiego. Część południowa zawiera pracownie obróbki metalu i drewna, znajdują się w nich urządzenia generujące duże uciążliwości takie jak hałas i brud. Pomieszczenia te są odseparowane od otaczającej przestrzeni również ze względu na ograniczenia w użytkowaniu, do pracy w nich wymagane jest przeszkolenie. Część przylegająca do sąsiedniej kamienicy zawiera klatkę schodową, szachty windowe , sanitariaty oraz wypożyczalnię narzędzi i od strony ulicy Ząbkowskiej przestrzeń coworkingową o profilu warsztatowo- modelarskim. Drugie piętro to skrzydło od strony Bazaru Różyckiego zawierające strefę poświęconą ceramice , od drugiego piętra wzwyż jest ona jednoprzestrzenna, przekryta spadzistym dachem z tarasowym układem kolejnych kondygnacji. Takie ukształtowanie tej części budynku sprzyja kontaktowi między różnymi grupami użytkowników. Skrzydło od ulicy Ząbkowskiej zawiera pracownie tekstylne zorientowane na drobne naprawy. Kolejna kondygnacja w części od Ząbkowskiej zawiera również pracownie tekstylne, natomiast skrzydło południowe jest poświęcone obróbce szkła, zawiera oddzieloną przeszkloną przegrodą pracownię szkła artystycznego. Ostatnie piętro w części od ulicy Ząbkowskiej poświęcone jest działaniom związanym z papierem i twórczością graficzną. Od strony południowej znajduje się usytuowana na antresoli pracownia witrażu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Jacek Swinarski (FA) Aleksander Jacek Swinarski,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Paweł Grodzicki (FA) Paweł Grodzicki,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001430/L
Reviewers
Dariusz Hyc (FA) Dariusz Hyc,, Faculty of Architecture (FA) Paweł Grodzicki (FA) Paweł Grodzicki,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rzemiosło, makerspace, pracownie rzemieślnicze, warsztaty, wzornictwo, Praga Północ
File
  • File: 1
    249808_inztekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11511

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT966686d6739347b2ac183f1f61aac895/
URN
urn:pw-repo:WUT966686d6739347b2ac183f1f61aac895

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page