Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of combined cycle power plant operating pattern

Artur Jakub Kuźmiński

Abstract

The sub-objective of this thesis entitled "Optimization of combined cycle power plant operating pattern" was to create a model of a combined cycle power plant operating in the 2-2-1 and 3-3-1 configurations. The main purpose of the thesis was to find the optimal way of plant management using the created models of devices (finding the optimal load distribution on individual gas turbines at the given power output of the power plant). Python programming language was used to create an original modeling and optimization program. The program is divided into four parts: a gas turbine model, a waste heat boiler model, a steam cycle model, and an optimization module. The applied physical and mathematical relations as well as assumptions for modeling and optimization algorithms were presented in described thesis. The system working in both 2-2-1 and 3-3-1 configurations was analyzed. The result of the analysis was to develop a scheme for optimal power plant management, as well as to create a efficiency curve of the combined cycle power plant in the function of the load.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Jakub Kuźmiński (FPAE) Artur Jakub Kuźmiński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Optymalizacja rozłożenia obciążenia na poszczególne turbiny w elektrowni gazowo-parowej
Supervisor
Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
66
Internal identifier
MEL; PD-4941
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
elektrownia gazowo-parowa, turbiny gazowe, kotły odzysknicowe, turbiny parowe, optymalizacja, modelowanie, sprawność, Python
Keywords in English
combined cycle power plant, gas turbines, heat recovery steam generators, steam turbines, optimization, efficiency, Python
Abstract in Polish
Celem cząstkowym niniejszej pracy zatytułowanej „Optymalizacja rozłożenia obciążenia na poszczególne turbiny w elektrowni gazowo-parowej” było stworzenie modelu elektrowni gazowo-parowej pracującej w układzie 2-2-1 oraz 3-3-1. Celem głównym pracy było odnalezienie optymalnego sposobu prowadzenia pracą elektrowni przy użyciu stworzonych modeli urządzeń (odnalezienie optymalnego rozłożenia obciążenia na poszczególne turbiny gazowe przy zadanej mocy wyjściowej elektrowni). Wykorzystano język programowania python w celu stworzenia autorskiego programu modelującego oraz optymalizującego. Przedstawiono podział programu na 4 części: model turbiny gazowej, model kotła odzysknicowego, model części parowej, oraz moduł optymalizacyjny. Przedstawiono zastosowane zależności fizyczne i matematyczne, a także przyjęte założenia dla algorytmów modelujących oraz optymalizacyjnych. Przeanalizowano układ pracujący zarówno w konfiguracji 2-2-1, jak i 3-3-1. Wynikiem analizy było opracowanie schematu optymalnego prowadzenia elektrowni, a także stworzenie krzywej sprawnościowej elektrowni gazowo-parowej w funkcji obciążenia.
File
  • File: 1
    276306_Artur_Kuźmiński_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31354

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT961020dc92cd4006a6eb30265c7e2c3d/
URN
urn:pw-repo:WUT961020dc92cd4006a6eb30265c7e2c3d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page