Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of concrete with selected combustion by-products additives

Filip Jacek Bałdyga

Abstract

The subject of this thesis is to define characteristics of fly ash blended concrete mixture and concrete containing four selected kinds of fly ash: fly ash of fluidized combustion of brown coal from Turów, fly ash of fluidized combustion of bituminous coal from “Żerań” combined heat and power plant, fly ash of conventional combustion of brown coal from PątnówAdamów-Konin power plant group and fly ash from conventional combustion of bituminous coal from “Enea Wytwarzanie” power plant in Kozienice. The study was executed on concrete samples. 80% of volume of the concrete consisted of natural coarse aggregate, the water/cement ratio was ½ and the 10% of cement mass was replaced with one selected fly ash. The thesis consists of three parts. First part focuses on the study of knowledge of the process of formation of combustion by-products, the characteristics of materials used in the examination as well as their chemical composition. The second part deals with laboratory studies of concrete mixture and hardened concrete. The laboratory studies consist of the following examinations: the study of consistency of fresh concrete, aeration of concrete, density of concrete mix, temperature of hydration study, compressive strength study and tensile strength study using the “brazilian” method after 28 and 56 days of maturing. Last part of the thesis presents results of executed examinations in graphic and tabular form. Values achieved during the laboratory studies were analyzed. Based on the detailed analysis the conclusions were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Jacek Bałdyga (FEE) Filip Jacek Bałdyga,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Właściwości betonu z wybranymi ubocznymi produktami spalania
Supervisor
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
beton, popiół lotny, spalanie fluidalne, spalanie konwencjonalne, mieszanka betonowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, hydratacja, kruszywo
Keywords in English
concrete, fly ash, fluidized combustion, conventional combustion, concrete mixture, compressive strength, tensile strength, hydration reaction, coarse aggregate
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest określenie właściwości mieszanki betonowej oraz właściwości wytrzymałościowych betonu stwardniałego z dodatkiem czterech wybranych popiołów lotnych: popiół fluidalny ze spalania węgla brunatnego z elektrowni Turów, popiół fluidalny ze spalania węgla kamiennego z elektrociepłowni „Żerań”, popiół konwencjonalny ze spalania węgla brunatnego z zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, popiół konwencjonalny ze spalania węgla kamiennego z elektrowni „Enea Wytwarzanie” w Kozienicach. Badania były przeprowadzane na betonie, w którym kruszywo naturalne stanowiło 80% jego objętości, o współczynniku woda/cement – 0,5, gdzie 10% masy cementu w spoiwie zostało zastąpione popiołem lotnym. Praca składa się z trzech części. Pierwsza stanowi studium naukowe dotyczące procesu powstawania ubocznych produktów spalania i właściwości materiałów wykorzystanych do badań. Druga część obejmuje badania laboratoryjne mieszanki betonowej i betonu stwardniałego: badania konsystencji trzema metodami, napowietrzanie mieszanki, gęstość mieszanki, badania temperatury hydratacji, badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie betonu przy rozłupywaniu metodą brazylijską po 28 i 56 dniach dojrzewania. Ostatnim segmentem pracy jest przedstawienie wyników badań w formie tabelarycznej i graficznej oraz sformułowanie wniosków na podstawie analizy otrzymanych wyników.
File
  • File: 1
    260926_Filip_Bałdyga_Właściwości_betonu_z_wybranymi_ubocznymi_produktami_spalania.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32692

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95e814d3a8cc42afa23aca53dbd15860/
URN
urn:pw-repo:WUT95e814d3a8cc42afa23aca53dbd15860

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page