Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza i ocena budżetu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stara Biała

Żaneta Biernat

Abstract

The purpose of this work was to analyze and evaluate the budget of the local government unit. This was presented on the example of the commune budget Stara Biała in years 2013-2016. The work consists of three chapters. The first chapter presents the concept and the essence of territorial self-government. It also contains the characteristics of the commune, which is one of the three levels of the territorial division of the state. The second chapter is devoted to the concept and the essence of the budget of the local government unit. This part of the work also presents organizational units of the local public finance sector, explains the budget procedure in the commune and presents the characteristics of income and expenditure in the commune. The third chapter features the municipality of Stara Biała and the analysis of income and expenditure of the commune in 2013-2016. The work was written on the basis of specialist literature in the field related to the local government budget. The knowledge contained in the work was taken from websites and statistical data on the Stara Biała commune.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Żaneta Biernat (KNEiS) Żaneta Biernat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza i ocena budżetu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stara Biała
Promotor
Stefan Krajewski (KNEiS) Stefan Krajewski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Anna Stępniak-Kucharska (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Stefan Krajewski (KNEiS) Stefan Krajewski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
budżet, samorząd, gmina Stara Biała
Słowa kluczowe w języku angielskim
budget, autonomy, commune Stara Biała
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy była analiza i ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zostało to przedstawione na przykładzie budżetu gminy Stara Biała w latach 2013-2014. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie i istotę samorządu terytorialnego. Zawiera również charakterystykę gminy, która jest jedną z trzech poziomów podziału terytorialnego państwa. Rozdział drugi poświęcony został pojęciu i istoty budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W tej części pracy zaprezentowano także jednostki organizacyjne samorządowego sektora finansów publicznych, objaśniono procedurę budżetową w gminie oraz przedstawiono charakterystykę dochodów i wydatków w gminie. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki gminy Stara Biała oraz analizy dochodów i wydatków owej gminy w latach 2013-2016. Praca została napisana na podstawie specjalistycznej literatury z dziedziny związanej z budżetem samorządowym. Wiedza zawarta w pracy zaczerpnięta była również ze stron internetowych oraz danych statystycznych dotyczących gminy Stara Biała.
Plik pracy
  • Plik: 1
    1110657.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30514

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95569949957746d991c4107646bd42d3/
URN
urn:pw-repo:WUT95569949957746d991c4107646bd42d3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony